confessions

altayhan

Yazar  · 22 Ocak 2018 Pazartesi

  1. toplam giri 114
  2. takipçi 4
  3. puan 2003

azerbaycan

altayhan
Azer ve baycan(baygan) kelimelerinden oluşur ismi. Azer, farsçada ateş demektir. Baycan ise yine farsçada yurt, toprak anlamlarına gelir.

Azerbaycan od-yurdu yani ateş ülkesidir. Yerin altında bulunan gazlar yeryüzüne çıkar ve çıkan ateş hiç sönmez. Zerdüştlerin kutsal saydıkları bu ateşler, tarihte önemliydi. Zerdüşt dininin azerbaycan'da kutsal saydığı ziyaret yerleri hala mevcuttur.

Azeriler(daha doğrusu azerbaycan türkleri) anadolu, ırak, suriye ve balkanlar'daki türkler gibi oğuzdur. Dilleri, Türkçenin güney koluna mensuptur.

foça

altayhan
İzmir'in dünya tatlısı sahil ilçesi. Eski foça ve yeni foça olarak iki tane var ama asıl olanı ve ilçe olarak geçeni eski foça'dır.

Antik çağlarda adı phokaia(fokai) olan ilçenin adı, orada yaşayan foklardan geliyormuş. Çocukluğumda bu güzelim hayvanların sayılarının yirmiden az olduğu ve hızla soylarının tükendiği söyleniyordu.

Foça'nın kara taş, siren kayalıkları, makarna dede gibi yerel halkın anlattığı efsaneleri vardır.

Şeytan hamamı, beşkapılar kalesi, foça surları, yel değirmenleri, pers mezarı ve fatih camisi gibi tarihi eserler gezilebilir. Ayrıca türk deniz kuvvetleri güney sahil komutanlığı da buradadır.

balbal

altayhan
İnsan şeklinde heykellerdir. türk savaşçılarının öldürdüğü düşman sayısınca mezar başına dikilirmiş. Ki öte dünyada ona hizmet etsinler.

Orta asya'da taş baba ve gezer taş adlarıyla da bilinir.

tolga çevik

altayhan
Tv8'deki ilk komedi dükkanı'ndan beri takip ederim. Tek başına sahneyi dolduran bir oyuncu. Hareketleri, mimikleri ve kendine has esprileriyle çok beğendiğim bir komedyen.

Cem yılmaz'ın kızkardeşiyle evli ve iki çocuğu var. Dilerim yıllarca daha program yapar da dehasından mahrum kalmayız.

ankara

altayhan
1930'larda dünyanın en ilgi gören başkentlerinden biri haline gelmiş. Avrupalılarca bozkırdaki vaha olarak adlandırılmış şehir. En son gittiğimde betondan başka bir özelliğini göremediğim, anıtkabir aşkına belki katlanabileceğim şehir.

Tabi orada büyüyen ve alışmış bir insan için değerini anlayamayız. Bir izmirli için ise denizsizlik demektir.

mankurt

altayhan
Cengiz aytmatov'un "gün olur asra bedel" romanında geçen bir tabirdir. Özünü kaybetmiş, düşmanına kul köle olmuş anlamlarında kullanılmış.

Romandaki hikayeye göre, yakalanan esir düşman askerlerinin kafalarına deve derisi geçirilir ve sımsıkı bağlanır. Askerler bu şekilde günlerce sıcağın altında bekletilir. Hayatta kalanlar, deve derisinin sıcaktan büzülmesi ve küçülmesiyle beyin hasarı yaşar ve benliklerini yitirir, delirirler. Onlara efendilik yapan kimse sadece o kişiye itaat ederler. Hatta kendi anne babalarını bile unutur, efendileri emrederse öldürürler.

afrasyap

altayhan
İskit(saka) hükümdarı alper tunga'nın şehname'de geçen adı. Şehname, iranlı yazar firdevsi tarafından yazılmış ve gazneli sultanı mahmut'a sunulmuştur.

Afrasyap'ın destanda, iranlılar tarafından bir ziyafette zehirlenerek öldürüldüğü anlatılmaktadır.

Afrasyap'ın gerçek adı olan Alper tunga ismini ise biz, kaşgarlı mahmut'un divanü lugatit türk adlı eserinden öğreniyoruz. Ayrıca bu eserde alper tunga sagusunun da metni ilk kez yazılmıştır.

sirenler efsanesi

altayhan
Yine foça'nın yerel efsanelerinden biridir. Siren kayalıkları denen yerde, antik çağlarda deniz kızları (sirenler) yaşarmış. Bu sirenler hem sesiyle hem görüntüsüyle denizcileri etkilermiş.

Kayaların üstüne sereserpe yatan sirenler, söyledikleri şarkılarla denizcileri baştan çıkarırmış. Hipnoz olmuş kaptanlar da gemileri kayalıklara sürer, gemiyle beraber parçalanıp denize gömülürlermiş.

Efsaneyi çoğu insan, kayalarda güneşlenen akdeniz foklarına bağlar. Bu hayvanlar çıkardıkları seslerle kayalardaki akustiğin de yardımıyla denizcileri geçmişte etkilemiş olmalı.

amaterasu

altayhan
Japonların ana tanrıçasıdır. Japon milli dini şinto'nun Güneş tanrıçası olarak bilinir ve imparator soyu ondan gelmiştir.

Amaterasu, kılıcını denize batırır. Çıkardığında suya düşen damlalar adacıklar oluşturur. İşte bu adalar japonya'yı ve japon adalarını meydana getirmiştir.

türkiye cumhuriyeti arması

altayhan
Atatürk, devlet arması tasarlanmasını emretmiş, bunun üstüne pek çok tasarım konmuş önüne. Çoğunda bozkurt simgeleri, camiler, avrupai armalar var tabi. Atatürk bunları beğenmemiş ve kendi fikrini söylüyor: bir insan kafası, onun kafasından çıkan ışık demeti. Bu ışık demeti aklın, bilginin, bilimin ışığı olmalıdır. Onun kafasındaki arma hala yapılmış değil.

Bu anı ve daha pek çok bilgi afet inan'ın hatıralarında var. En son iş bankası yayınlarından çıktı kalın bir kitap olarak.

kopuz

altayhan
Türklerin geleneksel telli çalgısı. Aslı üç tellidir. İlk şekilleri tarihçilere göre keman çalar gibi yayın tellere sürtülmesiyle icra edilirmiş. Orta asya şivelerinde komuz, kopız, gobız gibi farklı söyleyiş şekilleri var.

Bugünkü bağlama ve tarın atasıdır.

depük

altayhan
Kaşgarlı mahmut'un divanü lugatit türk'üne (türk dilinin sözlüğü) göre göçebelerin deriden yaptığı, ayakla oynadığı top oyunuymuş. Depük, tepmek, ayakla itelemek gibi anlamlara gelmekte.
Sözlüğün 1040-1042 yıllarında yazıldığı biliniyor.

yaşamaktan sıkılmak

altayhan
Ülkemizde işsizlikten ve parasızlıktan kendini yakan insanlar var. E isveç'te norveç'te ekonomi uçmuş, insanlar yine intihar ediyor. Aslında en büyük sebep idealsizlik. Bir ideali olmayınca insan trilyoner de olsa sıkılır her şeyden. Geleceğe dair bir tasarısı yoksa insanın yaşamak da gereksiz geliyor demek ki.

muhalefetin çıkmazı

altayhan
Kendini sadece iktidarın yaptığı şeylere cevap veren bir yapıya indirgemek, kendi fikir ve projelerini üretememek.

Neredeyse bağımsız bir akım değiller, adeta iktidar olmazsa onlar da olmazmış gibi hareket ediyorlar.

türkiye'nin yobazlaşması

altayhan
Ilımlı islam modelinin en büyük başarısı. Gerçek yüzlerini yumuşatarak halktan saklıyorlar. Örf, adet, gelenek, milli(!) Değerler vs. Diyerek sapkın düşüncelerinin üstünü örtüyorlar.

Kız çocuklarının başını örtmek, kadin-erkek ayrı otobüsler istemek, karma eğitime karşı çıkmak şu anki en popüler istekleri.

Halk içinde bu sapıklara ses çıkarmamak onları onaylamak anlamına geliyor. Cesaretleniyorlar, nabız ölçüyorlar.

halkçılık

altayhan
İnsanları kastlara ayırmayan, herkesi eşit vatandaş sayan ilkedir. Farklılıklar (köylü, şehirli) vardır ama biri birine üstün değildir. Yani teoride...
İnsanlar haklarını bilmediğinden, hala köle ve tebaa mantığıyla, kendi seçtiği adamlara efendi muamelesi yapıyor. Ee halk için olması gereken devlet de halkı sömüren en büyük güce dönüşüyor.

en ırkçı ülkeler

altayhan
Ülke politikası olarak bilemeyeceğim ama millet olarak yahudiler çok ırkçıdır, rahatlıkla söyleyebilirim. Yahudi olmayan (yahudiliği dini ve milli kimlik olarak beraber düşünürler) biriyle evlenmek yasaktır. Birkaç istisna dışında bu pek mümkün değildir. Hatta yahudi(ibrani) olmayanlara da "goyim" derler.

7

canan kaftancıoğlu

altayhan
Tam bir kızıl... işine gelince atatürkçü, işine gelince sosyal demokrat, işine gelince ortanın solu... Tam da sağ iktidarların aradığı muhalefet. Bir de domuz etli paylaşım olayı var ki tam ekmeklerine yağ sürüldü bazılarının

yeniçeri

altayhan
Osmanlılarda hristiyan çocukları alıp acemi ocağında yetiştirirlerdi. Buna pençik ya da devşirme sistemi de deniyor.

Yeniçeriler (çeri: asker demek) çoğu zaman maaşlarını bahane ederek ayaklanmış, savaşlarda güvensizlik yaratmıştır. Osmanlı padişahını ve başkenti korumakla göreviydiler ama istanbulda sürekli ayaklanarak sorun çıkardılar.

2. Mahmut yeniçeri ocağını kaldırmış, halk bu olaya vakayi hayriye (hayırlı olay) demiştir. O derece milleti bezdirmişler canından.

düz insan

altayhan
Neden? Niçin? Nasıl? Diyerek hayatı sorgulamayan adam(!)...

İnsanları maaşına göre değerlendiren, "memur olun mayışınız belli olsun yeenim" diyerek hayat dersi veren; çimento, asfalt ve toki aşığı kişilik...

smyrna

altayhan
Okunuşu: simirna. İzmir'in antik çağdaki adıdır. Eski izmir, bugünkü bayraklı ile konak-kemeraltı arasındaki bölgede kurulmuş.

antik cağda da şairler ve yazarlar izmir'den övgüyle bahsederlermiş. O zamanlar da izmir için "güzel izmir" adı sık sık kullanılmış.

kordelya

altayhan
İzmir'in karşıyaka ilçesinin eski adıdır.

İzmir merkezi o zamanlar bugünkü alsancak ve konak oldugu için, körfezin karşı yakasındaki yerleşim yerine de karşıyaka demişler.

emir timur

altayhan
Timur'un lakabı emirdir. Neden timur han değildir? Çünkü türk töresine göre oğuz kağan soyundan olmayanlar han olamazdı. Timur da türkler arasında soyu cengiz'e dayandığı için han olarak değil emir yani bey olarak anıldı. Cengiz ise kendini han ilan etmişti ama yine diğer türk boyları onu han olarak görmüyordu.

Timur, bir yanıyla cengiz'e bağlıdır evet ama cengiz'in anne soyu da uygur türküdür. Yani aslında cengiz han türk-moğol soyundandır. Lakin töreye göre soy babadan geçince cengiz yine han olarak kabul göremedi.

Timur, osmanlı tarihinde zalim, barbar ve kötü biri olarak anılır. Ta ki tanzimat'a kadar. Milliyetçilik yükselişe geçince ve türk tarihi araştırmaları çoğalınca anadolu türkleri de timur'u ve cengiz'i sahiplendiler. İslami-sünni osmanlı tarihçileri cengiz'i yecüc mecüc olarak adlandırıyordu.

Bugünse özbekistan, timur'u ataları olarak kabul eder. Her yerde anıtları ve heykelleri vardır.

josef mengele

altayhan
Kara melek lakaplı nazi tıpçı. Kamplardaki yahudi esirler üzerinde göz rengi değiştirme, sac rengini sarıya çevirme, cücelik ve uzun boy gibi deney ve araştırmalar yapmıştır.

türkiye'de metal kültürünü benimseyenlerin az olması

altayhan
Rock, metal, punk, rap gibi underground müzik türleri zaten az bir kitleye hitap eder. Hiçbir dinleyicinin de kitlenin çok büyümesini isteyeceğini düşünmüyorum. Özellikle metal müzik dinleyicisi kişiler sayıya değil niteliğe değer veren insanlardır.

Bu tür müzik türlerinde sayı arttıkça ve popülerite çoğaldıkça kalite de düşüyor malesef.
1

kara taş efsanesi

altayhan
Foça'nın yerel efsanelerinden biridir. Efsaneye göre foça'nın neresinde olduğu bilinmeyen bir kara taş vardır. Bilmeden bu taşa basan İnsanlar, foçalı olurlar ve oraya yerleşerek ömür boyu orada yaşarlar.

Güzel ilçeye her gelen, dolaşırken dua eder, kara taşa şans eseri basalım da burada kalalım diye.

nsbm

altayhan
Açılımı: nasyonal sosyalist black metal

Black metal müzik türünün nazi ideolojisiyle harmanlanmış biçimi. Hitler'in şahsiyeti, nazilerin tarihi, aryan ırkçılığı, 2. Dünya savaşı gibi konuları içeren şarkı sözleri vardır.

Sadece almanlardan değil, özellikle norveç, rusya, isveç, abd, fransa gibi pek çok ülkeden de çıkmaktadır nsbm gruplar.

En ünlülerinden birkaçı:
Absurd(almanya)
M8l8th(rusya)
Der stürmer(yunanistan)
Aryan terrorism(ukrayna)
Asgeirr(fransa)
Wolfnacht(yunanistan)
Totenburg(almanya)
Thor's hammer(polonya)
Aryan blood(almanya)
Eingar(abd)

nippon

altayhan
Çincede "çihon":
Çincede doğudaki yer, güneşin doğduğu yer anlamlarına geliyor. Japonya'yı tarif etmek için kullanmışlar. Japonlar da çinceden geçen bu kelimeyi benimsemiştir. Nihon şeklinde söylerler.

Çinlilerde ise kelime çihon şeklinde söyleniyor. Nippon şekli japoncanın batı harflerine adapte edilmiş şeklindeki yazımıdır.

çaka bey

altayhan
İlk türk denizcisidir. 1081 yılında izmir'de tersane kurarak bir donanma meydana getirdi. Bu donanma konstantinapolis'i kuşatacak konuma gelmiş, ege sahilleri, çanakkale, midilli, sakız ve sisam adalarını fethetmiştir.

İzmir'i fetheden ilk komutan olan çaka Bey, selçuklulara bağlı bir türkmen komutandı. Lakin gücü önce bizans'ı sonra selçuklu'yu korkuttu.

Selçuklu sultanı 1. Kılıçarslan, tertiplediği bir ziyafette onu zehirlemiştir. Böylece tarihteki ilk denizci türk beyliği de onunla birlikte dağılmış oldu.

pagan

altayhan
Bugün dinler tarihinde ibrahimî dinler (musevilik, hristiyanlık, islamiyet) harici kalan, çok tanrılı görülen dinler için kullanılıyor. Şinto, gök tanrıcılık, odinizm, wotanizm, zerdüştlük, eski yunan ve roma dinleri gibi...

Pagan dinlerde şamanlık, totemizm, natüralizm, atalar ruhu gibi yan inanç ve ritüeller de bulunur. Bu inanış biçimlerinin çoğu bugün ibrahimî dinlerin içinde yaşamaktadır.

kımız

altayhan
Eski türklerin geleneksel içeceği. Kısrak sütünün mayalanmasıyla elde edilir. Mayalanma şekli ve süresine göre alkollü ve alkolsüz olabilir.

Eski bir gelenek olan gidenin ardından su dökme adetini arkadan kımız dökerek de yaparlarmış.

İzmir'de kemalpaşa'da kazak çiftliği var orada kımız imal ediliyor. Tadı ayranın limon katılmış hali gibi, ekşi bir tadı var. Soğuk içilmesi daha iyi oluyor. Bir de çamçaktan (bugünkü çanak) içince hissiyatını ve tadını daha iyi alırsınız. Cam şişede aynı tadı vermedi.

amon amarth

altayhan
Bizde at, avrat, amon amarth olarak da bilinir:) keşke bizden de bir tane böyle grup çıksa dediğim bir müzik anlayışları var. Şarkılarını dinlerken viking çağına gider gelirsiniz.

Adamlar hala müzik yapmaktalar ve tarzlarını bozmadan devam ediyorlar.

kampfar

altayhan
Norveçli pagan-folk black metal grubu. Viking-norsk mitolojisi şarkılarının çatısını oluşturur. Şahsen en sevdiğim albümleri "kvass" olmuştur.

Grup üyeleri:
Dolk (joar spydevold) - vokal
Ole hartvigsen- gitar
Jon bakker - bas gitar
Bergli arctander - davul

Albümleri:
1. Mellom skogkledde aaser (1997)
2. Fra underverdenen (1999)
3. Kvass (2006)
4. Heimgang (2008)
5. Mare (2011)
6. Profan (2015)

türk eyeri

altayhan
Latince: sella turcica.

Bir tıp terimidir. Kafatasının orta bölümünde bulunan boşluğa verilen isimdir. Eyer şekline benzediği için bu ad verilmiş. Adı ilk kullanan kişi ise belçikalı biliminsanı adrian spiegel'dir.

Bu kemik insan ve maymunların da bulunduğu hominid sınıfının üyelerinde bulunmaktadır.

kebikeç

altayhan
Eski el yazması kitapları güvelerin zararlı saldırılarından korumak için kapağın iç kısmına ya da ilk sayfaya "ya kebikeç!" Yazılırmış.

Eski inanışa göre kebikeç, güvelerin efendisi büyük güveymiş. Başka bir rivayette de kitapları koruyan bir cinin adı olduğundan söz ediliyor.

akira kurosava

altayhan
1910-1998 yılları arasında yaşamış japon film yönetmeni. Yedi samuray, yojimbo, sanjuro, raşomon, saklı kale gibi kült filmlere imza atmıştır.

Eleştirmenlerce hollywood'taki western filmleri bile etkilemiş olan yönetmen, star wars serisinin yaratıcıları üzerinde de etkili olmuştur.

Kurbağa yağı satıcısı adında kendi hayatını anlattığı kitap da türkçe'ye çevrilmiştir.

açina

altayhan
Açina ya da aşina. Göktürklerin soyundan geldiklerine inandıkları dişi kurt. Göktürk hanedanı kendisine açina çocukları derlerdi.

Kelime bugün dilimizde asena haline gelmiş.

töre

altayhan
Türklerin yazısız kadim kanunları. Töreye kağan bile uymak zorundaydı.

Yılın belli zamanlarında toplanan kurultayda(meclis) alınan kararlar da kısa vadeli planlar olarak hayata geçerdi. Bunların dışında türk töresi kesin ve katı kurallara sahipti.

Yörüklük(konar-göçer adetleri) en büyük töreydi hatta tabuydu. Mete han çinliler gibi şehirler yapmayı ve surlar arkasında yaşamayı yasaklamıştır. Timur, semerkand'a yerleşip burada muhteşem bir başkent kurmak isteyince yörükler, timur'un ata geleneklerine saygısızlık ettiğini söyleyip büyük tepki göstermiştir. Zaten eski türkler şehirlerde yerleşik yaşayanlara sart(daha çok iranlılar için kullanılır) ya da tat(çinli) demişler, bunları küçük görmüşlerdir.

Aleyna tilki

altayhan
Japonya'ya, kore'ye, batıya bakıyorum da müzik piyasaları hep genç. Memleketin artık her alanda gençleşmesi lazım. Aleyna özelinde demiyorum bunu, her alanda artık genç insanların söz sahibi olması lazım. Bıktık artık 60 yaşındaki insanların yeni dünyamızda söz sahibi olmasından. Gençler kendi dünyalarında artık söz sahibi olabilmeli.

bunlar ilginizi çekebilir