surelerin türkçe anlamları

mtht
Merak edenler için amme hizmeti.

1- Fatiha: Giriş Suresi
2- Bakara: İnek Suresi
3- Ali İmran: İmran Ailesi Suresi
4- Nisa: Kadınlar Suresi
5- Maide: Sofra suresi
6- En'am: Davar Suresi
7- A'raf: Yüksek Yer Suresi
8- Enfal: Ganimetler Suresi
9- Tevbe: Tövbe Suresi
10- Yunus: Yunus Suresi
11- Hud: Hud Suresi
12- Yusuf: Yusuf Suresi
13- Ra'd: Gök Gürültüsü Suresi
14- İbrahim: İbrahim Suresi
15- Hicr: Hicr Suresi
16- Nahl: Arı Suresi
17- İsra: Gece Yürüyüşü Suresi
18- Kehf: Mağara Suresi
19- Meryem: Meryem Suresi
20- Taha: Taha Suresi,
21- Enbiya: Peygamberler Suresi
22- Hac: Ziyaret Suresi
23- Müminun: İnananlar Suresi
24- Nur: Işık Suresi
25- Furkan: Furkan Suresi
26- Şuara: Şairler Suresi
27- Neml: Karınca Suresi
28- Kasas: Hikayeler Suresi
29- Ankebut: Örümcek Suresi
30- Rum: Romalılar Suresi
31- Lokman: Lokman Suresi
32- Secde: Yere Kapanma Suresi
33- Ahzap: Hizipler Suresi
34- Sebe: Sabalılar Suresi
35- Fatır: Yaratan Suresi
36- Yasin: Ey Sin Suresi
37- Saffat: Saflar Suresi
38- Sad: Sad Suresi
39- Zümer: Zümreler Suresi
40- Mü'min: İnanan Suresi
41- Füssilet: Detaylı Suresi.
42- Şur'a: Danışma Suresi
43- Zuhruf: Mücevher Suresi
44- Duhan: Duman Suresi
45- Casiye: Diz Çökme Suresi
46- Ahkaf: Kum Tepeleri Suresi
47- Muhammed: Muhammed Suresi
48- Fetih: Fetih Suresi
49- Hucurat: Odalar Suresi
50- Kaf: Kaf Suresi
51- Zariyat: Tozutanlar Suresi
52- Tur: Tur Suresi
53- Necm: Yıldız Suresi
54- Kamer: Ay Suresi
55- Rahman: Rahman Suresi
56- Vakıa: Olay Suresi
57- Hadid: Demir Suresi
58- Mücadele: Mücadele Suresi
59- Haşr: Mahşer Suresi
60- Mümtehine: Sorgulanan Kadın Suresi
61- Saf: Saf Tutma Suresi
62- Cuma: Toplanma Suresi
63- Münafikun: Münafıklar Suresi
64- Tegabun: Aldanış Suresi
65- Talak: Boşanma Suresi
66- Tahrim: Yasak Suresi
67- Mülk: Hükümranlık Suresi
68- Kalem: Kalem Suresi
69- Hakka: Hakikat Suresi
70- Mearic: Miraçlar Suresi
71- Nuh: Nuh Suresi
72- Cin: Cin Suresi
73- Müzemmil: Örtünen Suresi
74- Müdessir: Gizlenen Suresi
75- Kıyamet: Diriliş Suresi
76- İnsan: İnsan Suresi
77- Mürselat: Gönderilenler Suresi
78- Nebe: Haber Suresi
79- Naziat: Sökenler Suresi
80- Abese: Surat Asma Suresi
81- Tekvir: Dolama Suresi
82- İnfitar: Parçalanma Suresi
83- Mutaffifin: Aldatanlar Suresi
84- İnşikak: Yarılma Suresi
85- Buruc: Burçlar Suresi
86- Tarık: Vuran Suresi
87- A'la: Yüce Suresi
88- Gaşiye: Kuşatan Suresi
89- Fecir: Tan Suresi
90- Beled: Şehir Suresi
91- Şems: Güneş Suresi
92- Leyl: Gece Suresi
93- Duha: Kuşluk Vakti Suresi
94- İnşirah: Ferahlık Suresi
95- Tin: İncir Suresi
96- Alak: Asılıp Tutunan Suresi
97- Kadir: Kudret Suresi
98- Beyyine: Kanıt Suresi
99- Zilzal: Deprem Suresi
100- Adiyat: Dörtnal Suresi
101- Karia: Büyük Felaket Suresi
102- Tekasür: Soy-sopçuluk Suresi
103- Asr: Asır Suresi
104- Hümeze: Dedikoducu Suresi
105- Fil: Fil Suresi
106- Kureyş: Kureyş Suresi
107- Maun: Yardımlaşma Suresi
108- Kevser: Bolluk bereket Suresi
109- Kafirun: Kafirler Suresi
110- Nasr: Yardım Suresi
111- Tebbet: Kurusun Suresi
112- İhlas: İçten bağlılık Suresi
113- Felak: Sabah Aydınlığı Suresi
114- Nas: İnsanlar Suresi

memleketi özlemek

abSolute
Konya'da 18 yıl yaşadıktan sonra üni için Aydın'a geçince, eşekten inip ata binmiş gibi oldum. İnanın her sınav arası bir şey uydurup dönmüyorum memlekete. Yani kısaca benim için hiç olmayan ve olmayacak olan bir duygudur.

bunlar ilginizi çekebilir