Allah

mel
Etimolojik olarak "El" takısı ile "ilah" sözcüğünün birleşiminden meydana gelmiştir. Herkesin tek efendisi(rabbi) ve her şeyin tek iyesi(sahibi)dir, tek yaratıcısıdır. En iyi matematikçi, en iyi mimar, en iyi mühendis, en iyi tasarımcı... kuşkusuz ulu ve bilge Tanrıdır(Allah, God, Yehova, Huda...) Sonsuzdur, tektir, Mutlak iyidir; ancak bu iyiliği mutlak adaletini devre dışı bıraktırmaz. Yani herkese hakettiği karşılığı verir, istisnası iyi, erdemli ve kendisine ortak koşmayan, yargı gününe inanan kullarına hakettiklerine karşılık çok çok fazlasını verir. Yani kötü olan ve ortak koşan/inkar eden kullarına ise yalnızca yaptıkları kötülüklerin karşılığını verir. İyilik Tanrı'dan, kötülük ise insandadır. Tanrı yaratıklarına zulmetmez, insanlar kendilerine ve birbirlerine zulmeder. Evren, bütünen Tanrı'nın varlığını kanıtlamaktadır. Deterministik bir Evren'de tesadüf olamaz. Tanrı'ya inanmayan hicbir düşünce yoktur; zira ateistler de coktanrıcıdır, çünkü ateizme göre her bir atom birer Tanrı'dır. Ateizme göre akılsız ve cansız atomlar tesadüfen(!) bir araya geldiler ve canlı yaratıklar ve cansız maddeler yarattılar. Canlı yaratıklara da irade ve akıl verdiler. Cansız maddeleri de canlılara özellikle insanlara tabi ettiler. Doğayı da belli kurallara tabi ettiler. Neden sonuca tabi kıldılar. ??? Kıytırık bir saç tokasının bile yaratıcısı veya yaratıcıları varken ve kendiliğinden meydana gelemezken, koskoca evren tesadüfen oluştu öyle mi? :)) bu ateistler ne kullanıyor çok merak ediyorum.

bunlar ilginizi çekebilir