confessions

altayhan

Yazar  · 22 Ocak 2018 Pazartesi

  1. toplam giri 103
  2. takipçi 3
  3. puan 1792

azerbaycan

altayhan
Azer ve baycan(baygan) kelimelerinden oluşur ismi. Azer, farsçada ateş demektir. Baycan ise yine farsçada yurt, toprak anlamlarına gelir.

Azerbaycan od-yurdu yani ateş ülkesidir. Yerin altında bulunan gazlar yeryüzüne çıkar ve çıkan ateş hiç sönmez. Zerdüştlerin kutsal saydıkları bu ateşler, tarihte önemliydi. Zerdüşt dininin azerbaycan'da kutsal saydığı ziyaret yerleri hala mevcuttur.

Azeriler(daha doğrusu azerbaycan türkleri) anadolu, ırak, suriye ve balkanlar'daki türkler gibi oğuzdur. Dilleri, Türkçenin güney koluna mensuptur.

emir timur

altayhan
Timur'un lakabı emirdir. Neden timur han değildir? Çünkü türk töresine göre oğuz kağan soyundan olmayanlar han olamazdı. Timur da türkler arasında soyu cengiz'e dayandığı için han olarak değil emir yani bey olarak anıldı. Cengiz ise kendini han ilan etmişti ama yine diğer türk boyları onu han olarak görmüyordu.

Timur, bir yanıyla cengiz'e bağlıdır evet ama cengiz'in anne soyu da uygur türküdür. Yani aslında cengiz han türk-moğol soyundandır. Lakin töreye göre soy babadan geçince cengiz yine han olarak kabul göremedi.

Timur, osmanlı tarihinde zalim, barbar ve kötü biri olarak anılır. Ta ki tanzimat'a kadar. Milliyetçilik yükselişe geçince ve türk tarihi araştırmaları çoğalınca anadolu türkleri de timur'u ve cengiz'i sahiplendiler. İslami-sünni osmanlı tarihçileri cengiz'i yecüc mecüc olarak adlandırıyordu.

Bugünse özbekistan, timur'u ataları olarak kabul eder. Her yerde anıtları ve heykelleri vardır.

kordelya

altayhan
İzmir'in karşıyaka ilçesinin eski adıdır.

İzmir merkezi o zamanlar bugünkü alsancak ve konak oldugu için, körfezin karşı yakasındaki yerleşim yerine de karşıyaka demişler.

kaşgarlı mahmut

altayhan
Kendisi türkçenin ilk sözlüğü olan "divanü lugatit-türk"ün yazarı ve karahanlı hanedanı şehzadesidir.

Bütün ailesine yapılan bir suikastten kurtulan genç mahmut, sarayı terk etmiş ve kimliğini gizleyerek orta asya'yı dolaşmıştır. Yirmi yıldan fazla süren seyahatinde topladığı bilgileri büyük eserinde toplamıştır.

1040-1042 yıllarında bağdat'a gelen mahmut, bu eseri burada tamamlamıştır. Eserini zamanın halifesine sunmuş ve beğenilerek medrese hocalığına atanmıştır.

Divanü lugatit-türk yani türk dilinin sözlüğü, türkçenin arapçadan üstün olduğunu ispatlamak ve araplara türkçeyi öğretmek amacıyla yazılmış. Önsözünde böyle diyen kaşgarlı mahmut, araplara seslenerek der ki: türkler tarihte iki kez dünyaya hakim olacak. Türkçeyi öğrenin ki rahat edesiniz.

Mahmut, rivayetlere göre doksan yaşında memleketi Kaşgar'a dönebilmiştir. Mezarı bugün çin'deki uygur özerk bölgesinde, kaşgar'ın güneyindeki opal köyündedir.

http://www.tdk.gov.tr/?option=com_dlt&view=dlt&kategori1=turbe

türkiye cumhuriyeti arması

altayhan
Atatürk, devlet arması tasarlanmasını emretmiş, bunun üstüne pek çok tasarım konmuş önüne. Çoğunda bozkurt simgeleri, camiler, avrupai armalar var tabi. Atatürk bunları beğenmemiş ve kendi fikrini söylüyor: bir insan kafası, onun kafasından çıkan ışık demeti. Bu ışık demeti aklın, bilginin, bilimin ışığı olmalıdır. Onun kafasındaki arma hala yapılmış değil.

Bu anı ve daha pek çok bilgi afet inan'ın hatıralarında var. En son iş bankası yayınlarından çıktı kalın bir kitap olarak.

smyrna

altayhan
Okunuşu: simirna. İzmir'in antik çağdaki adıdır. Eski izmir, bugünkü bayraklı ile konak-kemeraltı arasındaki bölgede kurulmuş.

antik cağda da şairler ve yazarlar izmir'den övgüyle bahsederlermiş. O zamanlar da izmir için "güzel izmir" adı sık sık kullanılmış.

amaterasu

altayhan
Japonların ana tanrıçasıdır. Japon milli dini şinto'nun Güneş tanrıçası olarak bilinir ve imparator soyu ondan gelmiştir.

Amaterasu, kılıcını denize batırır. Çıkardığında suya düşen damlalar adacıklar oluşturur. İşte bu adalar japonya'yı ve japon adalarını meydana getirmiştir.

jimmu tenno

altayhan
Japonların oğuz kağan'ı da diyebiliriz. Tenno: imparator anlamına gelmektedir.

Jimmu tenno, efsanelere göre japon imparatorluk hanedanını kurmuştur. Kendisi tanrıların soyundan gelmektedir.

sirenler efsanesi

altayhan
Yine foça'nın yerel efsanelerinden biridir. Siren kayalıkları denen yerde, antik çağlarda deniz kızları (sirenler) yaşarmış. Bu sirenler hem sesiyle hem görüntüsüyle denizcileri etkilermiş.

Kayaların üstüne sereserpe yatan sirenler, söyledikleri şarkılarla denizcileri baştan çıkarırmış. Hipnoz olmuş kaptanlar da gemileri kayalıklara sürer, gemiyle beraber parçalanıp denize gömülürlermiş.

Efsaneyi çoğu insan, kayalarda güneşlenen akdeniz foklarına bağlar. Bu hayvanlar çıkardıkları seslerle kayalardaki akustiğin de yardımıyla denizcileri geçmişte etkilemiş olmalı.

Aleyna tilki

altayhan
Japonya'ya, kore'ye, batıya bakıyorum da müzik piyasaları hep genç. Memleketin artık her alanda gençleşmesi lazım. Aleyna özelinde demiyorum bunu, her alanda artık genç insanların söz sahibi olması lazım. Bıktık artık 60 yaşındaki insanların yeni dünyamızda söz sahibi olmasından. Gençler kendi dünyalarında artık söz sahibi olabilmeli.

kara taş efsanesi

altayhan
Foça'nın yerel efsanelerinden biridir. Efsaneye göre foça'nın neresinde olduğu bilinmeyen bir kara taş vardır. Bilmeden bu taşa basan İnsanlar, foçalı olurlar ve oraya yerleşerek ömür boyu orada yaşarlar.

Güzel ilçeye her gelen, dolaşırken dua eder, kara taşa şans eseri basalım da burada kalalım diye.

afrasyap

altayhan
İskit(saka) hükümdarı alper tunga'nın şehname'de geçen adı. Şehname, iranlı yazar firdevsi tarafından yazılmış ve gazneli sultanı mahmut'a sunulmuştur.

Afrasyap'ın destanda, iranlılar tarafından bir ziyafette zehirlenerek öldürüldüğü anlatılmaktadır.

Afrasyap'ın gerçek adı olan Alper tunga ismini ise biz, kaşgarlı mahmut'un divanü lugatit türk adlı eserinden öğreniyoruz. Ayrıca bu eserde alper tunga sagusunun da metni ilk kez yazılmıştır.
0 /

bunlar ilginizi çekebilir