empresyonizm

harflervekibrit
"Sevmek zamanı" adlı 1965 yapımı metin erksan filminden:

Halil: Resminle benim aramdaki bir durum, seni ilgilendirmez. Ben senin resmine âşığım.
Meral: İyi ama âşık olduğun resim benim resmim. İşte ben de buradayım, söyleyeceklerini dinlemeye geldim.
Halil: Resmin sen değilsin ki? Resmin benim dünyama ait bir şey. Ben seni değil resmini tanıyorum. Belki sen benim bütün güzel düşüncelerimi yıkarsın.
Meral: Bu davranışların bir korkudan ileri geliyor.
Halil: Evet. Bu korku sevdiğim bir şeye ebediyyen sahip olmak için çekilen bir korku. Ben senin resmine değil de, sana âşık olsaydım ne olacaktı? Belki bir kere bile bakmayacaktın yüzüme. Belki de alay edecektin sevgimle. Halbuki resmin bana dostça bakıyor.

Admin

franz
Eyy admin,

Sen mi büyüksün ben mi?

Ben büyüğüm ben, editör olan ben.

Bütün yazılarını editleyebilecek ben.

Tüccar değilim ben, editörüm.

Editlerim, çok pis editlerim. En iyi ben editlerim.

Kabul edeceksin hepsini.

Kalp, küçük üç.

empresyonizm

sophos
(izlenimcilik) 19. yüzyıl'da Fransa'da ortaya çıkan ve bütün sanat dallarını etkileyen, özellikle doğadaki dış unsurların kişinin kendi içerisinde birtakım izlenim, duygusal iz bırakmasını savunan sanat ve edebiyat akımı.

Bu akım içerisinde yer alan sanatçılar, doğayı, çevreyi olduğu gibi değil, dış unsurların görünüşünü değiştirmeden, kendi izlenimleri yardımıyla olmasını tasarladıkları bir biçimde yansıtmaya çalışmışlardır.

İzlenimcilere göre sanatçı doğrudan doğruya gerçeği değil, gördüklerinin kendisinde uyandırdığı duygu ve düşünceleri esas almalı, gerçekçiliği ve nesnelliği ikinci plana atarak, kişisel yorumu ön plana çıkarmalıdır.

İzlenimcilikte, yorumlar ve izlenimler, sanatçıdan sanatçıya değiştiği ve her sanatçı eserinde kendinde oluşan duyguyu ve izlenimi anlatacağı için, meydana getirilen edebi eser, yazarın veya şairin kişiliğine dair izler taşır.

Empresyonizm'in Resimdeki Temsilcileri:
Auguste Renoir, Claude Monet, Van Gogh, Cezanne ve Sisley

Empresyonizm'in Edebiyattaki Temsilcileri:
Rainer Maria Rilke, Arthur Rimbaud, Paul Verlaine ve James Joyce

Türk Edebiyatındaki Temsilcileri:
Ahmet Haşim ve Cenap Şahabettin

brat

sophos
(брат)
Rusça ve diğer slav dillerinde "erkek kardeş", çoğulu bratya.
Argoda: bratan

Ancak kullanılan kişi biyolojik kardeşi değilse hitap şekli olarak 2 rus birbirine brat demez, sadece kafkas ve orta asya kökenliler kullanır.

bunlar ilginizi çekebilir