confessions

sophos

βετεράνος♛  · 13 Ekim 2017 Cuma

  1. toplam giri 1008
  2. takipçi 43
  3. puan 28820

acele işe şeytan karışır

sophos
Ahmet Vefik Paşa'nın dilimize kattığı birçok "atasözü" nden biridir.
Sanılanın aksine anonim değildir.

ahmet vefik paşa'nın Müntehabat-ı Durub-ı Emsal'den Örnekler; Aba vakti aba alan, yaba vakti yaba alan aldanmamış. Acele işe şeytan karışır. Acı patlıcanı kırağı çalmaz. Açın karnı doyar, gözü doymaz.

hermesin zümrüt levhası

sophos
Hermes'in 7 zümrüt levhası olduğu bazı gizli bilgilerini de bu levhalar üzerine yazıldığı rivayet edilir.
Simya hakkında şifrelenmiş yazılı sırlar içerir. Yabancı kaynaklarda emerald tablet of hermes diye geçer.

Türkçe çevirisi;
"hiç yalan olmadan doğrudur, kesindir ve çok gerçektir.

aşağıda olan yukarıda olan gibidir, yukarıda olan da aşağıda olan gibidir, ve birlikte tek bir şeyin mucizesini gerçekleştirirler.

ve bütün her şey bir olandan geldiğinden, bir olanın düşüncesinden gelmiştir. böylece her şey bu tek olandan uyum sağlayarak çıktı.

güneş onun babasıdır, ay annesidir. rüzgar onu karnında taşımıştır, toprak beslemiştir.

dünyanın bütün gücünün babası budur. onun gücü eğer toprağa dönerse her şeye yeter.

toprağı ateşten ayıracaksın, sübtil olanı kalın olandan; bu büyük bir maharetle olmalı.

topraktan gökyüzüne çıkacak ve yeniden toprağa inecek , ve yukarıda ve aşağıda olanın gücünü alacak. bununla bütün dünyanın zaferi senin olacak; bunun için bütün karanlık senden uzaklaşacak.

bu bütün kuvvetlerin en kuvvetlisi; çünkü her sübtil şeyi yenecek, her katı şeyin içine girecek.

dünya da böyle yaratıldı.

hayranlık verici biçimler bundan çıktı , bunların ortamı buradadır.

bu yüzden bana üç kere büyük hermes denir, çünkü bütün dünyanın felsefesinin üç bölümü de bana aittir. güneş'in yaptıkları hakkındaki söylediklerim böylece bitiyor ve tamamlanıyor. "


namık kemal

sophos
Vatan şairidir.
Şiir,eleştiri,biyografi,roman,tarih,makale gibi farklu türlerde eserler vermiştir.
Eserlerinde vatan,hürriyet,özgürlük,eşitlik gibi konuları işlemiştir.
Dilin sadeleşmesi taraftarıdır.
Tahrib-i Harabat'ı yazmıştır.
Hürriyet Kasidesi'ni yazmıştır.
Tasvir-i Efkar gazetesini Şinasi'den devralmıştır.
Ziya Paşa ile birlikte Londra'da Hürriyet gazetesini çıkarmıştır.
Magosa Mektuplarını yazmıştır.
Romantizmden etkilenmiştir.

intibah

sophos
Namık Kemal'in 1876'da yazdığı edebiyatımızdaki ilk edebi romandır (batılı anlamda).

Eserde şu ana fikir işlenmiştir: Karşılaştıkları olay hakkında derinlemesine değerlendirme yapmadan karar veren insanlar çoğu zaman yanlış yaparlar ve verdikleri karardan dönmeleri zor olur. Genellikle son pişmanlık fayda etmez.

Eserde iyi,kötü,aşk,kin,dürüstlük,kültürel yozlaşma,sadakat,gelenekçilik ve gayr-i meşru ilişki gibi kavramlar metnin çatışmasını oluşturmuştur. Romantizm etkisiyle trajik bir sonla biten ronanların sonunda kötüler cezalandırılmış, iyilerde 0züntüsünden (kahrından) ölmüştür.

simya

sophos
Bütün yaşamını laboratuvarlarda madenleri arıtmaya harcayan insanların uğraşı. Bir maden, yıllarca ateşte pişirilecek olursa kendine özgü bütün niteliklerinden kurtulacağına inanıyorlardı. Bu yüce nesne, simyacıların yeryüzünde bulunan her şeyi anlamalarına olanak sağlıyordu. Çünkü bu yüce nesne, bütün nesnelerin kendi aralarında iletişim kurmalarını sağlayan dildi. Büyük Marifet ya da Büyük Yapıt adlarını verdikler bu olgu iki parçadan oluşuyordu: sıvı ve katı
Sıvı kesimine Ebedi Hayat iksiri adı verilir.
Katı kesimine Felsefe Taşı adı verilir.
Vicdanlarında dünyanın bütün fani değerlerinden kurtulup arınıyorlardı. Ve sonunda, bir gün madenleri arıtmanın aslında kendilerini arıtmak olduğunu anlıyorlardı. Felsefe Taşı'nın madenleri altına çevirdiğine inanıyorlardı.
(bkz:felsefe taşı) (bkz:hermesin zümrüt levhası)

donald trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesi

sophos
Doğru bir karar ama kudüs israillilerin tek kenti olmalıdır geri kalanı işgal edilen Filistin topraklarıdır , bir yanda allahuekberci arap milliyetçileri bir yanda siyonistler ve semitist israilli milliyetçiler bence referandum veya değişmeli hükümet olmalı. gönül ister ki birlikte barış içinde yaşansınlar. ayrıca müslümanlar gibi olaya at gözlüğüyle bakmayın tamam israilliler filistinlilere kötü zulümler yapmışlar ama onlardan önce israilliler varmış orada.

--------------en iyisi arap ve yahudilerin birlikte yaşamaları, dinlerinden dolayı bu olmadığı için kanım şu: filistin filistinlilere (araplara) kudüs te israillilere (yahudilere) verilmelidir kudüs'te her zaman yahudilerin nüfusu fazla olmuştur, filistin'de de her zaman arapların nüfusu fazla olmuştur.-------------------------

kudüs'ün kabataslak tarihi
antik çağ - israilliler (yahudiler)in
orta çağ - 636 sahabe ömer'in fethi yahudi ve hristiyanlara karşı
1099 haçlıların ele geçirmesi müslüman ve yahudilerin atılması
1187- selahaddin eyyubi'nin fethi yahudilerle Müslümanlara şehre tekrar
dönmeleri için izin vermiş
1244 -Kudüs'ün Harezm Tatarlar tarafından yağmalanması. Hristiyan
nüfusu katledip, Yahudileri kovdular.
1250-1517 arası memluk yönetimi
1517-1917 (Sultan Süleyman) Osmanlı'nın fethi
1917 ingiliz himayesi
1948 İngilizler Filistin'den çekildi ve İsrail bağımsızlığını ilan etti
1948 Ürdün sadece bir kısım Hristiyanı, Hristiyanlar için kutsal yerlere
kabul Eski şehirdeki 58 sinagogun yarısı, işgalin ilk 19 yılında ahır ya da
kümese çevrildi. İsrail tarafı da tarihi mezarlıkları bozup yerlerine park
veya tuvalet yaptırdı
1950 Ürdün Doğu Kudüs'ü ele geçirdi
1953 yılında Ürdün'ün ikinci başkenti olarak şehri ilan etti
1967 (27 haziran) İsrail Doğu Kudüs üzerindeki yönetim gücünü artırdı
ve Kudüs belediyesine dâhil etti
1980 yılında, İsrail Kudüs Kanunu geçirdi ve bu kanuna göre Kudüs,
İsrail'in bölünmez başkenti oldu
Şehirdeki Araplara vatandaşlık verildi ve istemeyenlere daimi oturma
izni verildi.
56 /

bunlar ilginizi çekebilir