confessions

sophos

βετεράνος♛  · 13 Ekim 2017 Cuma

  1. toplam giri 1536
  2. takipçi 46
  3. puan 43961

başlık yönlendirme

sophos
bazı orijinal adlara yönlendirme yapılmalı, sözlükte yönlendirme sistemi olmadığı için kendi açtığım başlıklarda bunu ben yapıyorum.

mesela bugün açtığım başlık jötunheimr, bu bir özel isim, jotunheim diye yazanlar var, yanlış kullanım bunu bkz jötunheimr'e bkz yapıyorum.
isa, müslümanlara göre hz. isa hepimiz müslüman değiliz; bunu isa olarak yazıp hz. isa'ya bkz yapıyorum.

basileus

sophos
(Yunanca: βασιλεύς)
tarihte çeşitli monarşilerde kullanılan ve (monark) kral ya da imparator gibi anlamlara gelen Grekçe kökenli bir unvan.

antik yunan'da, Kent devletlerinin ilk yıllarında Yunan kralları ve bizans döneminde imparatorlar için kullanılmıştır.

deus vult

sophos
Latince "Tanrı istiyor" anlamına gelen slogan, haçlı seferleri'nin mottosu olmuştur.

Birinci Haçlı Seferi'nin karar altına alındığı 1095 yılındaki Clermont Konsili toplantısında Papa II. Urbanus tarafından propaganda amaçlı olarak sloganlaştırılmıştır.
Daha sonra Haçlı Seferleri sırasında Kutsal Kabir Kilisesi Şövalyeleri, Tapınak Şövalyeleri, Hospitalier Şövalyeleri ve Töton Şövalyeleri tarafından kullanılmıştır.

isa

sophos
Hristiyanlığın kurucusu;

Mö 8-2 arasında bir tarihte doğmuş, Ms 29-36 arasında bir tarihte ölmüştür, kesin bir tarih olmamakla birlikte bu tarihler tartışılmaktadır.

İbranice: Yeşu; Yunanca: Ιησούς (iseous); latince: iseus olan adı “Yehova'nın yardımı” anlamındaki yehoşua (yah: “Yehova” ve hoşia: “yardım”) sözcüğünden gelir.

Mesih (İbranice Maşiah: “meshedilmiş, kutsal yağla kutsanmış”; Yunanca: Hristos; Latince Christus) adı, Israiloğullarının Davut soyundan gelerek yeryüzünde Tanrı'nın egemenliğini kurmasını bekledikleri kurtarıcı kralla özdeşleştirilmesinden kaynaklanır.

Yeni Ahit'teki metinlere göre Yahuda kralı I. Herodes (Büyük) döneminde Beytlehem'de, Davut soyundan gelen Yusuf'un bakire nişanlısı Meryem'in oğlu olarak doğmuş Herodes'in ölümünden (İÖ 4) sonra Celile'deki Nasıra kentine getirilmiş, 30 yaşlarında “Vaftizci” olarak bilinen Yahya tarafından Şeria Irmağı'nda vaftiz edilmiş, Celile dolaylarında mucizeler gerçekleştirerek öğretisini yaymaya başlamış, Kudüs'te Yahudilerin en yetkili kurulu Sanidrin'in suçlu bulması üzerine Romalı Yahuda valisi Pontius Pilatus'un kararıyla çarmıha gerilmiştir.

Kaynak: https://www.msxlabs.org/
0 /

bunlar ilginizi çekebilir