numeroloji

zipzip
Numeroloji, sayıların insan yaşamına ve evrene olan sembolik anlamlarına dayalı bir inanç ve analiz sistemidir. Bu sistemde, kişinin doğum tarihi, ismi ve diğer sayısal değerleri kullanılarak çeşitli yorumlar yapılır. Kişinin karakteri, yetenekleri, kadersel yönleri ve yaşam yolculuğu hakkında bilgi edinmek amacıyla sayılar ve semboller analiz edilir. Numeroloji, sayıların evrensel bir dil olduğuna inanır ve insan yaşamındaki olayları anlamlandırmak için bu sayısal sembollerin kullanılmasını savunur.
bkz: numeroloji raporu