oturma bankları

zipzip
Oturma banklarının "bank" olarak adlandırılmasının kökeni, Fransızca kökenli "banc" kelimesine dayanır. "Banc" kelimesi, oturma veya dinlenme amaçlı uzun bir yatay yüzeyi ifade eder. ingilizce'de "bench" olarak geçen bu terim, zamanla oturma amaçlı uzun yatay yüzeylerin adı olarak kullanılmıştır.

Oturma bankları, insanların dinlenmek, sohbet etmek veya manzarayı seyretmek gibi aktiviteler için kullanılan uzun yatay yüzeyler olduğu için, "bank" terimi bu tür mobilyaları tanımlamak için yaygın olarak kullanılmıştır. Bu nedenle, oturma bankları kısaca "bank" olarak adlandırılmıştır.
oturma bankları