confessions

kam

Bira  · 27 Mayıs 2017 Cumartesi

  1. toplam giri 133
  2. takipçi 9
  3. puan 2033

kangal köpeği

kam
Sivaslı bir tanıdık edilince hemen istenilen bir köpektir. Ancak pahalı olduğu için ve ondan da önemlisi özgür yaşaması gereken bir hayvan olduğu için Sivaslıların büyük çoğunluğunda dahi olmayan köpektir. Ayrıca kurt boğabilen bir hayvandır ancak tüm kangallar boğamamaktadır.

hülagü han

kam
Türklere hakaret eden halife ve halkını yeryüzünden silen adamın dibi.
Bu arada yukarıdaki yazara cevaben o kütüphane falan yakmamıştır. Oradaki kitapları Türk yurdu olan ve bugün İran sınırları içinde kalan Meraga'ya taşımış, orada Rasathane inşa etmiştir. Tebriz için de böyle bir şey yapmıştı sanırım ama yanılıyor olabilirim. Neyse işte mesela sonraki Safeviler vs. hep bu rasathaneden faydalanarak güçlü bir devlet olmuştur.
1

türkmenistan

kam
osmanlıda nüfus sayımında kadınlar sayılmıyordu bile😂 ahırlardaki hayvanlar sayılıyordu düşünün. Emoji osmanlıcı şeriatçı kadınlar için.( tabi acı bir durum)
2

somut olmayan kültürel miras

kam
Görünce sözlükte böyle bilinçli birinin olmasına tam sevinmiştim ki sadece kopyala yapıştır yaptığınızı görünce üzüldüm. Oradaki somutluk şudur, bir gelenek kuşaktan kuşağa aktarılarak devam ettirilir ve bunun aktarıcıları tamamen öldüklerinde o gelenek kaybolur. Mesela tehlikede olan türk dilleri üzerine bir sempozyumdaydım birkaç ay önce, bu diller somut olmayan kültürel mirastırlar, çünkü son birey öldüğünde bu kültürel değer ortadan kalkacaktır. Dünyada çok fazla kültürel değer var ve unesco'ya üye ülkelerin kendi komisyonları yılda 4 dosya sunabilirler, yani kendi ülkelerinden 1 yıl içerisinde en önemli 4 değer seçip sunabilirler ve bunlar incelenir incelenir ve unesco uygun gördüklerini bu listeye alır. Bu listeye şu gözle bakın, bunlar türkiyedeki değerlerdir evet ama bu listeye alındıkları zaman tüm dünyada yaşayan insanların hazinesi olarak bakılır bu değerlere. kültür turizmi açısından da bir ülkeye çok büyük getirileri vardır, sırf bu listedeki ürünleri görmek, tatmak için turistler gelir. Karagöz'ün yunanlılar üzerinde görülmesi sayesinde dünyanın parasını kazanmaktadırlar. Son yıllarda kahve de bizim lokum da bizim gibi iddiaları vardır, bunlar onların üzerinde olursa mesela çok büyük bir gelir elde ederler turizmden. Yemek olayında çok örnek var ama ritüeller, inançlar çok ilginçtirler, önemlidirler ver korunmaları gerekmetedir. Bu sebeple unesco üye ülkelerin kendi ülkelerinde "halkbilim" dersleri okutmalarını zorunlu kılmıştır. Bu bizim açımızdan çok güzel bir girişimdir çünkü adamlar zorunlu tutmasa biz ne kültürümüzü koruyacağız ne kültürün ne demek olduğunu bileceğiz. İlkokulda şu an seçmeli olarak 5-6-7 deydi sanırım halk kültürü dersi veriliyordu. Bu dersi halkbilim mezunları vermesi gerekirken ilahiyatçılar, sosyal bilgiler öğretmenleri vs. herkes veriyor ve niteliksiz bir girişim oluyor. Bence şeriatçı bir toplum yaratmak istedikleri için ülkemiz daha küçükten bu çocukları halk kültürü dersinde şeriatçı hocalarla zehirliyor, bu yanlıştan dönülmesi gerek diyeceğim ama bilinçli olarak yapılan bir şey. Herneyse bu olay burada kısaca anlatılacak bir olay değil, yüzeysel aktardım somut olmayan kültürel miras olayını. Esen kalın

atatürk vs che

kam
che de kendi halkı için uğraştı, senin bakış açın farklı olduğu için ve önyargılı olduğun için sağlıklı düşünemiyorsun. che zaten kendinin atatürk ile kıyaslanamayacağının bilincinde birisi, etkilendiği ve yoldaşı olan Fidel Castro da kendisi de büyük derecede atatürk hayranıdır. chenin yakalandığında çantasından nutuk çıkması internette dolaşır durur, bunun gerçekliği belli değil ancak castro'nun hayranlığı ve ülkesine diktirdiği tek heykelin atatürk heykeli olması bir gerçektir. hatta kendisine özenen türk gençlerine asıl devrimcinin atatürk olduğunu söylemiştir. sözleri şöyle "O'nun yaptıklarını ben başaramazdım. Asıl devrimci Atatürk'tür. Küba'da bu kadar büyük bir devrim yaptım ama Atatürk'ün Türkiye'de yaptıklarını başaramadım. Atatürk, harf devrimi gibi bir takım reformlar yaptı. Ben böyle bir düzen değişikliği yapamazdım." yine devam ederek şöyle diyor “Türkiye'deki olayları yakından izliyorum. Umarım ve dilerim ki, sizin
oradaki Kürt Hareketi, Yankee'nin (ABD'nin) petrol bekçisi olmaz.”

bu arada osmanlı'nın atatürk ve milli mücadele'de yanında yer alan silah arkadaşları hakkında idam kararı verdiği, terörist ilan ettiğini biliyor musun ?

hacerül esved

kam

aslında amdan başka bir şey değildir! am diyorum çünkü vajina ile aynı manadadır ve türkçedir. vajina demeyi tercih edip modern göründüklerini düşünenlere bir tepki olsun. (tabi küfürler sebebiyle olduğunun farkındayım)
birçok kültürde ella, shella, shiva, """"kıble"""", kibele gibi isimlerle tanınan ve sembolü hilal olan ay tanrıçası için yapılan tapınaklarda hep onun yumurtası veya amı bulunur. yukarıdaki resimde gördüğünüz de budur zaten.

dikkat ederseniz "R" a "H" "M"an ve "R" a "H" i "M" aynı kökten gelir. sürekli rahman ve rahim olan diye söylenir, bu kelime arapça/aramice/Süryanice de am, döl yatağı demektir.

ay atam miti

kam
Bu mit Memlükler döneminde Mısır'da yaşamış olan Türk tarihçisi Aybek üd Devâdârî tarafından kayda geçirilmiş bir Türk yaratılış mitidir arkadaşlar. Aybek üd Devâdârî'nin verdiği bilgilere göre bu efsaneyi halk dilinden yazıya aktaran ilk kişi Ulug Han Ata Bitikçi adlı eski bir Türk bilginidir.

Ulug Han Ata Bitigçi'nin içinde Ay-Atam Efsanesi'nin de yer aldığı bir kitabını ele geçiren Cebrail bin Bahteşyu adlı İranlı bir tarihçi, Ay-Atam efsanesini Türkçe'den Farsça'ya tercüme etmiştir. Bu farsça tercümeyi bulan Aybek üd Devâdârî efsaneyi olduğu gibi kendi kitabına aktarmıştır.

*bunu giren yazar olarak söylemeliyim ki mit sonradan değiştirilmiştir. Türklerin yaratılış mitleri anaerkil motiflerle doludur ve kadın tanrıça yaratma gücü vermeden erkek tanrı yaratamaz. ( Ak Ana ve Ülgen örnek) Tabiat ana, kayın+ana günümüzdeki kaynana vs. türk destanlarında ağaçlardan doğan insanlar, ölmek üzere olan birini ağacın emzirmesi gibi motifler sık sık karşılaştığımız bir durumdu. Altay yaratılış mitlerinde de ilk yaratılana zaten "kişi" denmiştir cinsiyet yoktur, oradan gelme olarak kişi kelimesi günümüzde de cinsiyet belirtmez. Tabi 19. yüzyılda derlenen mitler zamanla farklı dinlerden etkilenildiğini göstermektedir. başlığımızdaki mit bence diğer tüm türk yaratılış mitlerinden daha esidir çünkü yaratıcı etken olarak bir tanrı dahi yoktur ve insanı doğa yaratır. animist bir toplumdan da bu beklenirdi zaten. mit kısaca şöyle arkadaşlar

Çok çok eski çağlarda…

Çok yağmurlar yağdı. Gök delinmiş gibiydi. Dünya sele boğuldu, her yanı çamurlar kapladı. Çamurlar akan selle yuvarlanarak Kara Dağ'daki bir mağaraya doldular. Mağaranın içindeki kayalar yarıldı. Yarıkların kimileri insanı andırıyordu. Sürüklenen çamurlar bu insan biçimli yarıkları doldurdular.

Aradan çok zaman geçti….

Yarıklardaki balçıklar sular ile benzeşti, hâllodu. Güneş Saratan burcuna gedi ve havalar çok ısındı. Yarıklardaki balçık sular ile pişti. Yarıkların bulunduğu bu mağara tıpkı bir kadın gibiydi. İçi de insanlara can veren bir kadın karnı gibiydi. ( psikanalitik olarak incelenebilir, zaten her şey açık)

Dokuz ay durmadan yel esti….

Su, ateş, toprak ve yel, insana can vermak için birleştiler. Dokuz ay sonra bir insan çıktı ortaya. Adına Ay-Atam dediler. bugün ay ata/ dede denilmesinin sebebi.

Ancak bu mit zamanla değiştirilmiş devam ettirilmiş ve kadına olumsuz anlam yüklenmiş, aynı hadiseler tekrar yaşanıyor ve bu sefer kadın oluşuyor ama bir ayrıntı var güneş farklı açıyla vuruyor toprak tam pişmiyor onun için kadın oluyor gibi bir ifade var. Bu türk dünya görüşüne uymamaktadır, diğer yaratılış mitlerine de uymamaktadır, zaten bu 2. yaratılan kadına da Ayva dendi diyor mit. arapça bir kelime.

burjuvanın en büyük silahı

kam
din, iman, milliyetçilik, bozkurt, atatürk vs. diyeceğim ancak çağımızda bunlar sadece büyük bir silahın şarjöründeki mermilerdir. tabii ki hepsi çok büyük silah niteliğindedir ancak bence en büyük silah medyadır. Bunlarla insanları sömürmek için bir propaganda yapabilirsiniz ancak medya olmadan geniş kitlelere ulaştıramazsınız, hem medya yoktan bir değer yaratabilir. aslı astarı olmayan bir olay anlatın cübbeli sakallı takkeli mübarek birinin hikayesini sürekli televizyonlarda verin 2 gün sonra bu kişinin gerçekte var olmadığını kimse kabul etmeyecektir. diriliş adlı yozlaştırma projesinin de yaptığı bu tarz bir şey.
0 /