confessions

sophos

βετεράνος♛  · 13 Ekim 2017 Cuma

  1. toplam giri 2303
  2. takipçi 59
  3. puan 66036

svastika

sophos
卐, Nazilerin Adını Kirlettiği Bir Mutluluk Sembolüdür ve naziler kullanmasa güzel bir simgedir aslında.
svastik denilen, ilk olarak ortası noktalı sembolün bundan altı bin yıl kadar önce batı asya'da ortaya çıktığı rivayet ediliyor. Svastika ((स्वस्तिक) kelimesi Sanskritçe'deki su (iyi) ve asti (olmak) kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. "İyi olmak, mutlu ve sağlıklı olmak" anlamlarına gelir.
Gamalı haç ismi Yunanca gama (Γ) harfine ve haç şekline (+) atfen verilmiştir. svastika ayrıca nazilerin simgesi olan gamalı haçın adıdır.
Hinduizm, Budizm ve Jainizm'e göre kutsaldır.
Türk kültüründeki ismi oz damgasıdır (veya oz tamgası). Bu damga Ön Türklerde ozlaşarak Tanrı'ya erişmeyi temsil etmektedir. Oz damgası, öbür dünyaya geçerek orada şekil değiştirerek (metamorfoz) yeniden oluşum şeklindeki düşünceyi kapsar.

17 mart 1991 sscb referandumu

sophos
"sovyet sosyalist cumhuriyetler birliği'ni muhafaza etmeyi gerekli sayıyor musunuz?" sorusuna sovyetlerin %76,4 evet çıkmasıyla sonuçlanan referandumdur. en çok evet oyunun türki cumhuriyetlerden çıkması da sürekli türki cumhuriyetlerde rus zulmü propagandalarına tokattır.

"tüm sscb'de kayıtlı seçmen sayısına göre referanduma katılım oranı % 80 gibi yüksek bir oranda gerçekleşti. bunlardan 113 milyon küsur oy, yani % 76,4 yukarıdaki soruya evet dedi, % 21,7 hayır oyu verdi, % 1,9'un oyu da geçersiz sayıldı. referandumun kısmen yapılabildiği cumhuriyetleri hariç tutarsak katılım % 75,2 ve evet oyları da % 71,3 oranında idi. yani kayıtlı seçmenin % 53.6'sı evet oyu vermişti. böylece her halükarda geçerli oyların üçte ikisinden fazlası ve kayıtlı seçmenin de mutlak çoğunluğu birlikten yana oy kullanmış oldu. oyların cumhuriyetlere göre dağılımı ise şöyleydi:

en yüksek oranda evet oyu türki halkların çoğunlukta olduğu cumhuriyetler ve özerk cumhuriyetlerde verildi. evet oyları kazakistan'da % 94, özbekistan ve azerbaycan'da % 93, kırgızistan'da % 96, türkmenistan'da % 97 oranında idi. rusya federasyonu içindeki özerk cumhuriyetlerden tataristan'da bu oran % 87, başkurdistan'da % 85 oldu. yine nüfusu önemli miktarda türki halk içeren dağıstan'da evet oyları % 82 oranında idi. evet oylarının tüm rusya ortalamasının % 71 olduğu dikkate alınırsa türki halkların ortalamanın çok üstünde evet oyu verdikleri görülmektedir. işte bu sonuç bizim yerli faşistlerimizin suratına indirilmiş ağır bir tokattır; çünkü bizim faşistler yıllarca sscb'de “dış türkler”in rus ve komünist “zulmü” altında inledikleri yalanını yaydılar. oysa gerçekte bu halklar sscb'ye ruslardan ve ukraynalılardan daha yüksek oranda sahip çıktılar. en düşük katılım oranı ve en düşük evet oyu ise moskova ve leningrad'ta (şimdiki st. petersburg) görüldü. örneğin moskova'da katılım oranı % 67,9, evet oylarının oranı % 50,02 oldu. leningrad'ta ise bu oranlar sırasıyla % 64,9 ve % 50,5 şeklinde oldu."

verşok

sophos
(rusça: Вершок) Metre düzeni kullanılıncaya kadarki, 4,45 santimetre uzunluktaki Rus ölçü birimi. bir verşok, arşının 16'da biridir.
eskiden rusya'da askere alınanların boylarının en az iki arşın olması şart olduğu için orduda boylar hep bu iki arşından arta kalan kısımla söylenir.
Dostoyevski'nin suç ve ceza ve yeraltından notlar kitaplarında geçer.

Türkçülük

sophos
milliyetçilik, ırkçılık, asimilasyondur.
yurtseverlikle karıştırılmaması gerekir.
ilk ortaya çıktığında faşizm ile bağlantısı olmayan sadece milliyetçi ve ırkçı bir ideolojiydi şu anki türkçüler hem faşist hem tamamen ırkçı hem de türkçülerin çoğu nazi sempatizanı.

En ılımlı haliyle türkçüler; türk,kürt,laz,çingene vb. hepimiz türküz deyip insanları asimile etmeye çalışırlar , mesela türkçüler; kürtlerin kürtçe konuşmasını yasaklar , türkiye'deki azınlıkları ülkeden atmak isterler, atamadıklarını da türk yapmak isterler. bu da kürtlerin pkk gibi emperyalizm ile beslenen terrörist gruplara destek vermelerini sağlar. onları asimile etmek yerine birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz.

küskü

sophos
Taşı yerinden oynatmak,kaldırmak, delik açmak gibi işlerin yapılmasında kullanılan, sivri uçlu, uzun ve ağır demir çubuk, manivela, kaldıraç.
Kaldırmak yerinden oynatmak için kullanılan küskü, Leyve ile aynı şeydir, bir de düz delik açmak için kullanılan demir çubuğa küskü denir.
Ayrıca: umut sarıkaya'nın karikatürlerinde kullandığı penis tanımlaması.

sarafan

sophos
ilk kez 1376 yılında kullanılan, her yaştan rus kadınına hitap eden modelleri bulunan, geleneksel rus halk kıyafetidir.

sarafanlar, orta ve kuzey Rusyada köy kesimlerinde halen kullanılıyor olsa da bu kıyafetler artık daha çok halk şarkılarına eşlik eden halk dans gruplarının kullandığı folklorik bir kostüm olmuştur. Günümüzde, ruslar buna benzer kalıba sahip modern elbiseye de sarafan diyorlar.

vaftiz

sophos
Vaftiz, suya batırma anlamına gelir ve Hristiyanlık için simgesel bir ritüeldir. İsa'nın Ürdün nehrinde vaftiz edildiği kabul edilmektedir. Ortodoks kilisesinde vaftiz suya girmeyi gerektirirken, Katolik kilisesinde sadece üzerine su serpmekten ibarettir.

istavroz çıkarmak

sophos
meşhur hristiyan hareketidir. Adı bilinmez genelde.
İstavroz; Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'u temsil etmektedir. Hristiyanlar günlük hayatlarında sıklıkla kullanırlar. Katolik ve Ortodoks kiliseleri arasında farklı şekillerde uygulanır. İstavroz çıkarma genellikle kişinin elini başına, göğsüne, sağ omzuna ve sol omzuna götürerek temsili bir haç şekli oluşturması şeklinde yapılır. Ortodokslar; sağdan sola, katolikler; soldan sağa yaparlar.

astropika

sophos
Astropika veya dönencealtı (''dönencekuşak ötesi''), tropikal bölgelerin hemen üzeri ve hemen altındaki bölgeleri tanımlamak için kullanılan terim. Sıfat olarak, astropikal şeklinde kullanılır (İng. subtropical). Tropikal bölgelerin bittiği noktadan itibaren astropikal bölgeler başlar. Genellikle 20 °- 36 ° kuzey ve 20 °- 36 ° güney enlemleri arası astropika kabul edilir. Ortalama sıcaklık 20°C derece ve üzerinde yağış ortalaması ise 1000'mm ile 1500'mm. arasında değişir.
Kaynak: www.turkcebilgi.com

plantasyon

sophos
tropik ya da astropik bölgelerde, niteliksiz ya da yarı nitelikli işçilerle tarım yapılan Bazı sınaî bitkilerin (kahve, kakao, kauçuk v.b.) geniş bir alanda yoğun olarak ve ticari amaçlı yetiştirilmesine dayalı bir yöntemdir. Sıcak kuşak iklimlerinde yaygındır. Kahve, muz, kakao, çay önemli plantasyon ürünleridir.

Terimin ortaya çıkışı, Avrupalıların Yeni Dünya sömürgeleştirmeleri sırasında, köle emeğine dayalı tarımın temel ekonomik yapı olduğu döneme rastlar.
123 /

bunlar ilginizi çekebilir