confessions

sophos

βετεράνος♛  · 13 Ekim 2017 Cuma

  1. toplam giri 2445
  2. takipçi 65
  3. puan 70211

kemalizm

sophos
Atatürk'ün ilkelerini ve kapsayan Kapitalizm ve sosyalizmin sentezi bir ideolojidir. En başta anti-emperyalist olup sonradan küçük burjuva ideolojisine dönüşmüştür. Hem sağ hem sol görüşlerden ilkeler mevcut fakat sola daha yakındır.

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye'ye ithal ettiği sosyal, kültürel, politik ve ekonomik uygulamalar bütünü hakkında bir kitap ya da manifesto kaleme alarak düşüncelerine temel teşkil eden noktaları açıklama gereği duymadı. Kemalizm adına bir temel eserin yazılmamış olması, Atatürk'ün Altı İlke konsepti çerçevesinde tam olarak neleri kast etmiş olduğu konusundaki birincil kaynakları, CHP parti programları, partinin Atatürk dönemindeki uygulamaları ve Atatürk'ün söz ve demeçleri ile sınırlı kılıyor.

Ayrıca altı ana ilkenin yanında anayasaya girmeyen bütünleyici ilkeler de vardır.

konsültasyon

sophos
ing. consultation'dan gelir. danışma anlamına gelir.
Tıpta, hekimlerin, tam aydınlatılmamış bir vaka yahut teşhisi zor bir hastalık karşısında yaptıkları fikir alışverişine denir.

monomani

sophos
hastalarda sadace tek bir düşünce veya düşünce tipinin baskın olduğu, hastaların onu aşırı düşündüğü, belli bir sanrının olduğu zihinsel hastalık. Monomani kelimesi, Yunanca tek anlamına gelen "monos" ve mani anlamına gelen "mania" sözcüklerinin birleşiminden gelir.

9 mayıs 1945

sophos
Zafer Günü (Rusça: День Победы / Den Pobedi) veya 9 Mayıs;
II. Dünya Savaşı'nın sonunda Almanya'nın kayıtsız şartsız teslimiyetini imzaladığı Sovyetler Birliği tarafından ilan edilen ve kutlanan gün.

14 ülke tarafından kabul edilip, kutlamalar ve anmalar yapılır.
asıl zafer berlin'in düşmesi ile 2 mayıs'ta kazanılmıştır. 8 mayıs'ta kayıtsız şartsız teslim anlaşması imzalandığı için sovyetler ile savaşın resmi bitiş tarihi 9 mayıs olarak tarihe geçmiştir.
2. dünya savaşı sonrası almanya'nın teslimiyeti kayıtsız şartsız kabul etmesiyle,
nazilerin tarih sahnesinden silinmesidir.
Hitler faşizmini yenerek, kızıl bayrağı Reichstag'a dikenlerin zafer günüdür.

noel bayramı

sophos
Noel, türkçeye fransızcadan geçmiş, Fransızcada "doğuş" demektir. Fransızcaya da Latince Natalis (doğum) kelimesinden geçmiştir. Grekçe'de bu yortu gününe Xristougenna denir; ki bu sözcük "Mesih doğdu" anlamına gelmektedir.

Hz. İsa'nın doğumuna dair net bir tarih olmasa da Batı Hristiyan Kilisesi 4'üncü yüzyılın ortasından itibaren doğumu 25 Aralık Noel günü olarak kabul etmiştir. Günümüzde Hristiyan aleminin büyük bir çoğunluğu Miladi Takvim'e göre 25 Aralık'ta Noel'i kutlamaktadır. Doğu Hristiyan Kiliseleri de Noel günü için Jülyen Takvimi'ndeki 25 Aralık tarihini esas alır. Bu tarih Miladi Takvim'de 7 Ocak tarihine tekabül eder. 6 Ocak tarihi de Batı Hristiyan Kilisesi için Epifani bayramıdır.

Ortodoks Hristiyanlardan büyük bir çoğunluğu (Rus, Ukrayna, Sırp, vb) dinsel bayramların belirlenmesinde Batılı Hristiyanlardan farklı olarak güneş yılına dayanan Gregoryen takvimi yerine ay yılına dayanan Jülyen takvimini kullanmaktadırlar. Bu nedenle Gregoryen takviminde 25 Aralık tarihinde kutlanan Noel, Jülyen takvimine göre - takvimler arasındaki 13 günlük farktan dolayı - 7 Ocak'ı bayram günü kabul ediyorlar. ayrıca 6 ocak'ta bayram arifesinde kutluyorlar. Yunanistan Ortodoks Kilisesi Noel yortusunu yeni takvimi esas alarak 25 Aralık günü kutlamaktadır; ancak pek çok Ortodoks Kilisesi eski takvimi kullandığı için Noeli 7 Ocak'da kutlar.
123 /

bunlar ilginizi çekebilir