confessions

lux

Yazar  · 31 Ocak 2018 Çarşamba

  1. toplam giri 169
  2. takipçi 3
  3. puan 2425

logoterapi

lux
Logoterapi, Yunancada 'anlam' anlamına gelen logos ve terapi sözcüklerinin birleşmesinden meydana gelmektedir. Logoterapi, yaşamın her koşulda, hatta en kötü koşullar altında bile potansiyel olarak var olduğunu varsayar. Frankl, insanın düşünebileceği en kötü koşullara bile direnerek ve mücadele ederek, göğüs gerebileceğini söyler. Ancak kişinin hayata asılması için, yaşamı ve ölümü anlamlı kılacak bir nedeni,uğruna yaşayacak bir şeyi olması gerekir. Yaşamlarında anlamsızlık duygusu ağır basan bireyler,uğruna yaşamaya değer bir anlam bilincinden yoksun kalarak, iç dünyalarında oluşan boşluk duygusuna,yani varoluşsal boşluğa yakalanmışlardır. İşte bu noktada, Logoterapistin rolü, danışanın yaşamda bir anlam ve bir amaç bulmasına, ya da, var olan anlam spektrumunu bilinçli ve görünür hale getirmesine yardımcı olmaktır.

viktor frankl

lux
avusturalyalı psikiyatr. üçüncü viyana ve logoterapinin kurucusu olan frankl, varoluşçu terapinin de en önemli isimlerinden biridir. ikinci dünya savaşı sırasında, toplama kampında yaşadıklarını, kendi psikiyatrik öğretisi bağlamında geniş kitlelere sunduğu "insanın anlam arayışı" freud ve adlerden sonra en dikkat çekici isim olarak anılmasını sağlamıştır.

insanın anlam arayışını okumanızı şiddetle tavsiye ediyorum. psikolojiye ilginiz varsa tek solukta okuyacağınızdan eminim

formal eğitim

lux
okullarda ya da kurumlarda bir plan ya da program uygulanarak gerçekleştirilen eğitime formel eğitim denir. formel eğitim, amaçlıdır, önceden hazırlanmış bir program çerçevesinde planlı olarak yapılır, öğretim yoluyla gerçekleştirilir. bu nedenle bu eğitime biçimsel eğitim de denilmektedir. eğitim süreci, öğretmen tarafından planlanır, uygulanır ve izlenir. eğitim başlangıcından bitişine kadar özel bir çevre içinde kontrollü olarak yürütülür. okullardaki eğitim formeldir.

okul dışında endüstri, tarım ve hizmet alanlarında kişileri bir mesleğe hazırlamak, meslekte ilerlemelerini sağlamak ve yenilikleri öğretmek amacıyla yapılan öğretim etkinlikleri, halk eğitim merkezlerinde açılan kurslar, asker yetiştirme birer formal eğitim örneğidir. ülkemizde her yıl binlerce insan bu tür amaçlı, planlı ve kısa süreli eğitim sürecinden geçerek yeni bilgi, beceri, tutum ve değerler kazanmaktadır.

formel eğitim, örgün ve yaygın eğitim olmak üzere iki grupta incelenir.

örgün eğitim: kişilerin yaşama atılmadan, diğer bir deyişle iş ve meslek kollarında çalışmaya başlamadan önce okul ya da okul niteliği taşıyan yerlerde gördüğü eğitimdir. örnek: kreş, anaokulu, üniversiteler vb.

yaygın eğitim: örgün eğitim olanaklarından hiç yararlanmamış veya yarıda bırakmış kişiler için uygulanan eğitimdir.
8

informal eğitim

lux
gelişigüzel kültürlemeyle oluşan eğitimtir. informel eğitim, yaşam içinde kendiliğinden oluşan bir süreçtir. diğer bir deyişle, belli bir plan ve program uygulanmadan, yaşam içinde kendiliğinden gerçekleşir. amaçlı ve planlı değildir bu yüzden doğal eğitim olarak da adlandırılabilir.

bu tür öğrenmeler ailede, sokakta, iş yerinde, televizyon önünde, okulda, kısacası yaşam içinde kendiliğinden oluşur.

informel eğitim sürecinde iki önemli öğrenme yolu vardır. bunlar, gözlem ve taklittir. bu süreçte insanlar istenmeyen ve zararlı alışkanlıkları da edinirler. (sigara, alkol vb.)

toplumlar büyüdükçe ve geliştikçe informel eğitim yeterli olmamış ve formel eğitim uygulanmaya başlamıştır.

kültür

lux
doğanın dışında insanın yarattıklarına denir. kültür, doğumdan sonra kazanılır ve öğrenilir. kültüre ait 3 ana kavram vardır. kültürleme, kültürlenme ve kültürleşme.
kültürleme: kültürel değerlerin bireye kazandırılması süreci. kültürlemede, toplumun istek ve beklentileri ön plandadır
kültürlenme: belli bir toplumun alt kültürden veya farklı toplumdan insanlarla etkileşim süresi sonunda yepyeni bir senteze varılmasıdır.
kültürleşme: başka kültürden insan ve grupların belli bir kültüre girmesi ve etkileşim sonucu her ikisinin de değişmesidir.
2 /

bunlar ilginizi çekebilir