bekçilik

luther
ÇARŞI VE MAHALLER BEKÇİLERİNİN VAZİFELERİ İLE İLGİLİ OLARAK RİAYET ETMELERİ GEREKEN HUSUSLARI GÖSTERİR YÖNETMELİK

Madde 1 - Çarşı ve mahalle bekçilerinin vazifeleri sırasında uymak zorunda oldukları hususlar bu Yönetmelikte belirtilmiştir.

Madde 2 - Bu Yönetmelikte geçen (Bekçi) deyimi (Bekçi ve Bekçi Adayı), (Amir) deyimi (Amir ve mafevk - üst) deyimini ifade eder.

Madde 3 - Karakol amirleri bölgeleri içindeki emniyet ve asayiş yönünden önemli mahal ve noktaları dikkatle göz önünde bulunduracak çarşı ve mahalle bekçilerinin vazife bölgelerini, açık ve kesin sınırlar göstermek suretiyle bir kroki üzerinde tespit ederler.

Bu kroki ile krokiyi açıklayan rapor bir teklif yazısına bağlanarak mesleki amirlik kanalı ile mahalli mülkiye amirliğine gönderilir. Krokilerde gösterilen bekçi vazife bölgeleri bu makamların onayı ile kesinleşir.

Madde 4 - Karakol amirleri kesinleşen krokilerde sınırları gösterilen vazife bölgelerinde çalışacak bekçilerin ad ve soyadlarını bir yazı ile krokiyi onaylayan makama bildirmeğe mecburdurlar.

Krokide tespit edilen bölgelerin sınırlarının değiştirilmesi veya bir bekçinin vazife bölgesinin değiştirilmesi gerektiğinde 3 üncü maddenin 2 nci fıkrasına göre işlem yapılır. Mahalli mülkiye amirleri bu yetkilerini mesleki amire devredebilirler.

Madde 5 - Bekçiler, vazife görecekleri bölgenin tespitinde mümkün olduğu nispette evlerinin bulunduğu mahalden başka bir bölgede çalıştırılır.

Madde 6 - Bekçiler kıyafet ve teçhizatları tam olarak, vazifeye başlama saatinden yarım saat evvel bağlı oldukları karakolda bulunmağa mecburdurlar.

Madde 7 - Bekçiler vazifeye çıkmadan önce karakol amiri bulunmadığı takdirde vekili tarafından kontrolden geçirilerek mevsime göre kıyafetleriyle silah ve teçhizatının Yönetmelik hükümlerine uygunluğuna ve vazifeye hazır olup olmadıklarına dikkat edilir. Kendilerine vazifeleriyle ilgili günlük emirler verildikten sonra, karakol nöbetçisi tarafından, “Vazifeye çıktığı görüldü” kaydı yazılmış olan kontrol defteri dağıtılır.

Olağanüstü hal ve şartlar dışında 1 inci fıkrada belirtilen usule uyulmaksızın bekçiler vazifeye çıkarılamazlar.

Karakol amirleri bu hususu yerine getirmekle görevlidirler.

Madde 8 - Bekçiler görev saatleri içinde kendilerine ayrılmış bölge içinde fasılasız surette dolaşmağa mecburdurlar.

Madde 9 - Bekçiler zabıta hizmet ve görevleri dışında her ne suretle olursa olsun çalıştırılamazlar.

Madde 10 - Vazife ile ilgili bir zorunluluk olmadıkça bölgeden ayrılmak yasaktır. Bu takdirde dahi mümkün olduğu nispette karakola bilgi verilmesi gerekir. Aksi halde yapılan kontrolde bölgelerinde bulunamayan bekçiler vazifelerini terk etmiş sayılırlar.

Madde 11 - Vazife esnasında geçilecek yollar belirli olmamalı, yürüyüş ağır adımlarla yapılmalı, dönemeçlerde köşe başlarında durularak etraf gözetilip incelenmelidir. Yürüyüşlerde ani dönüşler yapılarak gözetlenip gözetlenmediği veya izlenip izlenmediği kontrol edilmelidir.

Madde 12 - Tabancalar kılıflarında bulunur. Yalnız tehlikeli anlarda ele alınabilir.

Madde 13 - Yardım istemek zorunda kaldıkları veya süratle diğer zabıta kuvvetlerinin veya itfaiye kurtarma, sıhhi imdat gibi yardımcı ekiplerin el koymasını gerektiren hal ve olaylardan en seri araçlarla bağlı bulundukları karakollara ve mümkün olduğu takdirde karakollarla birlikte yardımda bulunacak teşekküllere haber verirler. Bu haber verme, telefon, düdük ve diğer emin vasıtalarla yapılacağı gibi zorunluluk halinde havaya ateş etmek suretiyle de yapılabilir. Bu kabil bir haber verme veya imdat isteme halinde işiten veya haber alan diğer bölge bekçileri yetişmek zorundadır.
https://egitimindir.com/bekcilik-yazili-sinav-tarihi-ve-cikmis-sorulari/
jakoben
ülkenin yarısını osurur gibi rahatça terörist ilan eden adamın kontrolündeki teşkilatta gerici düşüncelerle donanmış işe alım sürecindeki mülakattan geçerek belinde silahla sokakta kafasına göre gezebilen milisler. bunlara bekçi diye bakanlar büyük yanılgılar yaşayacaklar.
jakoben
https://twitter.com/NeZaman_Oldu/status/1144180414409564161
ünlü falcı jakoben yine döktürüyor..
dediğim bir şey de çıkmasın aq çelik yelekler bilmem neler.... görev tanımı ? yetki alanı? nasıl hemen halka dağılın toplaşmayını çekiyorlar? işte bir süre sonra çekemeyeceklerine emin olabilirsiniz. bu ''münferitler'' devam etsin. bir yerde sürahi patlayacak.

müthiş bir vatansızlaştırma politikası var. bu ön görülüp önlem alınmazsa çok kan akar. önlem alınırsa en azından daha az kan akar. her halükarda akar ama. beni terörist ilan eden adamın teşkilatı bana kimlik soramaz. ben olsam bende terslerdim. bu iş boka sardı. soylu istifa etsin. sikerler aq ruh hastası
franz
polisten fazla yetkisi var nerdeyse adamların. Hayır kusura bakmayın da bir de lise mezunu çoğu.

Öyle duruşa böyle vuruş işte adamlardaki.
pencere
bu iktidara ülkeyi üniformalı, beli silahlı lise mezunu insanlar cenneti haline getirerek güvenlikli bir yer olabileceği fikrini kim verdi? dünyanın neresinde lise seviyesinde bir eğitim ve bir kaç aylık kursla 20'li yaşında gençler bellerinde kocaman tabancalar ve joplarla sokağa salınır? ve bu uyguluma başladı başlayalı kim sokaklarda kendini daha çok güvende hissedebiliyor? gerçi bu iktidarın hangi politikası bugüne kadar eşyanın tabiatına uygun olmuştur?
jakoben
dün akşam kimlik kontrolü yaparlarken üç tanesinin suratına sik sik bakarak gülüp durmama anlam veremeyen birim. ilk defa boyu boyuma kilosu kiloma eşit adamlar gördüm sizeları küçülmüş el ense çekesim geldi çok leziz duruyorlardı gülmekten alamadım kendimi aq hahaha