confessions

altayhan

Bira  · 22 Ocak 2018 Pazartesi

  1. toplam giri 342
  2. takipçi 6
  3. puan 5375

laik sözlük

altayhan
Öncelikle kripto islamcılardan, ılımlı görünen karşı devrimcilerden temizlenmeli. Trollük maskesiyle bile olsa atatürk ve cumhuriyet konularında ileri geri yazılması engellenmeli. Burası, atatürkçü-laik insanların bilgi aldığı, fikir alışverişi yaptığı bir yer olmalı. Kriptoların bizimle sidik yarıştıracağı bir platform değil burası.
1

koşer

altayhan
Yahudilerde yenilmesi helal olan şeylerdir. Bu helal kurallarına tümden kaşerut ya da koşerut denilir.

Sadece yiyecekleri değil, hazırlanma ve yenme biçimlerini de içine alır. Yahudilerde domuz, kemirgenler, yırtıcı hayvanların yenmesi haramdır.

Yine koşer(helal) kurallarına göre et ve süt karıştırılmaz. Yemek yenecek tabak çanak, çatal bıçak da koşerlenmelidir. Etin kanlı olmamasına da özen gösterilir.

börü

altayhan
Eski türkçede kurt. Göktürk yazıtları'nda da börü olarak geçmektedir.

Bizim bugün bozkurt olarak bildiğimiz mitolojik varlık, orijinalinde gök-börü'dür. Yani gök(mavi) kurt. Mavi -göğün rengi- türklerde kutsaldır ve kurtun da tüyleri gök renklidir.

Börünün tüylerinin gök renkli olması onun tanrısallığını ifade etmiştir. Uygur destanında gök börü, gökten inerek hakanın küçük kızıyla evlenir. Böylece hakan soyu tanrısallık kazanmış olur.

kentsel dönüşüm

altayhan
Âkil iktidarımızın ve pek yüce müteahhitlerimizin parayı vurmak için yarattıkları güzel bir yöntemdir. Altyapıyı yenilemeden, şehir düzenlemesi yapmadan, sadece eski binaları yıkıp yerine aynı şekilde zevksiz betonlar dikmekten ibarettir olay.

Şehirlerimizi devasa birer şantiyeye çevirmiş bu uygulama kime ne kadar yarar sağlar bilemem. Lakin asıl para babaları ve inşaat baronları altın çağını yaşıyor onu bilirim.

camiden ve mescitten terörist çıkmaz

altayhan
Tüm semavi (semitik) dinlerden terörist çıkar. Çünkü bu üç dinin de kitabında diğer dinlere büyük bir ötekileştirme hatta nefret vardır. Yahudiler "goyim" müslümanlar "gâvur" diyerek öteki din mensuplarını ya da dinsizleri yok edebilme hakkını kendilerinde bulur.

Şunun da altını çizeyim; dünyada savaşlar sadece din adına çıkmaz. Tüm insanlık ateist olsa yine de savaşlar olacaktır maalesef. Din yalnızca, savaşlara asker toplamada ve zengin yöneten sınıfın amaçlarını perdelemede büyük bir araçtır, kolaylıktır.

türk gençliği

altayhan
Kınamayın bu gençliği. Bunca geriliğe ve gericiliğe rağmen bu gençliğin büyük çoğunluğu aydınlığı, bilimi, aklı savunuyor. Gençler arasında artık kadercilik yerini akılcılığa bırakıyor. 15 16 yaşındaki çocuklar 50 yaşındaki adamların hatalarına düşmüyor. Gidin konuşun liselilerle mesela. Dünya hakkında, gelecek hakkında babalarından annelerinden çok daha ileri düşünebiliyorlar.

en büyük terörist kapitalist sistemdir

altayhan
Kapitalist sistem: çalış senin de olsun, der. Ama insanlar çalışarak değil çalarak zengin olurlar. Zamanını çalarlar, emeğini çalarlar, yıllarını verip kurduğun hayatın bir gecede tepetakla olabilir. Bunların tümü abd'de mevcut. Dünyada en çok zenginin ve en fazla evsizin birarada yaşadığı başka kaç ülke var?

Kapitalist sistem ingiltere'de sanayi devrimiyle modern anlamda doğdu ve bugün abd bunu tavizsizce ve acımasızca uygulayan bir ülke. Amerikan rüyası'nı eşeleyin, altından bencillik, hırsızlık, ahlaksızlık çıkacaktır.
0 /