roma imparatorluğu

sophos
Latince: imperium Romanum
mö 753 yılında romulus ve remus tarafından kurulan (roma mitolojisine göre, roma krallığı) roma'nın siyasi tarihi krallık, cumhuriyet ve imparatorluk olmak üzere üç döneme ayrılır;
roma imparatorluğu, Roma Cumhuriyeti'nin Augustus liderliğinde MÖ 1. yüzyılda yeniden örgütlenmesiyle kurulan devlettir.
isa'nın doğduğu devlettir.

Romalılar, yaya ve atlı askerlerden oluşan güçlü orduları sayesinde italya yarımadası'nı, akdeniz'in batısında bulunan toprakları, makedonya, suriye ve mısır'ı egemenlik altına almış, doğu akdeniz'i fethetmiştir.
asker, idareci, büyük mimar ve büyük hukukçuydular.
roma'nın dünya'ya egemen olmasını sağlayan hukuksal yetenek yanında siyasal yeteneğiydi.

375 yılındaki Kavimler Göçü'yle başlayan karışıklıklardan sonra 395 tarihinde doğu roma ve batı roma olmak üzere ikiye bölünmüştür. İmparatorluğun batıdaki kısmı olan Batı Roma İmparatorluğu, Kavimler Göçü'yle Avrupa'ya gelen Cermen kavimlerinin saldırıları sonucu 476 yılında yıkılmış, doğu kısmı da varlığını Doğu Roma İmparatorluğu veya Bizans İmparatorluğu olarak 1453'te Osmanlı İmparatorluğu'nun padişahı Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethine kadar sürdürmüştür.

''roma'nın tarihsel görevi ve tarihte oynadığı rolün önemi, onun sayesinde evrensellik ilkesinin milliyet ilkesinden üstün tutulmasıdır.''
batı uygarlığı'nın fikri temellerini yunanlılar kurmuşsa da idari ve hukuksal temellerini de romalılar kurmuştur.
mel
Roma İmparatorluğu üçe ayrılır:
1) Roma İmparatorluğu
2) Doğu Roma&Bizans İmparatorluğu
3) Osmanlı(atamanlı) İmparatorluğu
chernobog
osmanlı imparatorluğu roma falan değildir.ilber ortaylı gibi türk tarihçiler her ne kadar bu tezi savunsalar bile bu tezin tarihçilerin çoğunluğunda bir karşılığı yoktur.doğu romanın çökmesinin ardından üç imparatorluk bu mirası sahiplenmek istedi;çarlık rusyası,osmanlı ve kutsal roma cermen imparatorluğu ancak üçü de roma değildir.çarlık rusyası bu mirası sahiplenmek için doğu romanın dinini,osmanlı yönetim biçimini ve başkentini,krci ise roma sağ durumdayken eski romanın yönetim merkezi olan otoritenin(papanın) desteğini almıştır.her biri bir ucundan roma'ya benzese bile hiçbirisi de roma değildir.hele ki tarihçiler imparator herakleios'tan beri(latincenin ve latince unvanların bırakılıp grekçenin galip geldiği dönem) doğu romanın farklı bir kimlik aldığını kabul edip onu ayırmak için o dönem kullanılmayan bir ismi kullanıyorken(bizans) bu üç devletin birinci romayla bağlantısı olduğunu söylemek çok gülünçtür.

1)her şeyden önce ne rusça ne almanca ne de türkçe latin dil ailesi sınıfına girmez.roma demek latin dil ailesi demektir.doğu roma evet grekçe konuşuyordu ama bu zaman içinde oluşan bir kavramdı o imparatorlukta ilk iki yüz yıla yakın latince konuşulmuştu zaten o yüzden tarihçiler o devleti farklı isimle anıyor onu da yukarıda belirttim zaten.
2)bu ismi alabilmek için roma'yı da ve eski roma topraklarını da kontrol etmek gerekiyor değil mi? üç devlet hiç roma'yı kontrol edebilmiş mi?hayır.doğu da kontrol edemedi diyeceksiniz yanılırsınız.imparator konstantin(1) devletin başkentini roma'dan kendi isteğiyle taşımıştı.zaman içinde oluşan boşluktan dolayı roma'yı kaybettiler.
3)roma kavramları?roma hukuku?senato?üçünde de bu kavramlar yok.sadece hükümdar sıfatları kullanılmış.(2.mehmed'in roma imparatoru unvanını kullanması,moskovanın hükümdarlarına julius caesar'dan türeyen tsar unvanını vermesi gibi)
4)her şeyden önce ve en önemlisi başka devletler o üç devleti de jure olarak roma imparatorluğu olarak tanımış mı?
hayır.