yhvh

sophos
(יְהֹוה) yahudilerin tanah, hristiyanların eski antlaşma ve müslümanların tevrat ile zebur dediği kitapta bahsedilen, tanrı'nin özel ismi.
eski ibranicede sesli harf kullanılmadığı için latinceye bu şekilde çevirilir. açılımı ''yahve'' veya ''yehova'' kabul edilir.

yahudiler on emir'de yer alan ''Tanrın ismini boş yere anmayacaksın'' ifadesi nedeniyle bu ismi kullanmaktan çekinirler.