türbanlı psikokolog

sucial
türban başa bağlanan bir bezdir. psikolog olmak ise bir okul okuyup uzmanlık almak suretiyle olunabilen bir meslek. türban takmak psikoloji okumaya engel olmadığı gibi, psikoloji okumanın ve mezun olmanın şartları içinde "türban takmamak" diye bir şey de yoktur doğal olarak.

o yüzden, birbirinden bağımsız bu iki eylem ve durum, birinin varlığı diğerinin yokluğunu gerektirmediği veya yokluğuna sebep olmadığı için bir arada bulunabilir.

tabi bu üstteki iki paragraf psikolog için edilmiş laflar. psikokolog diye bir şey zaten olmadığı için türbanlısı da yoktur.