süleymancılar başörtüsünü neden öyle bağlar

gece
Süleymancılar, adını Osmanlı padişahı Süleyman'ın hanedanından alan bir tarihî grup olarak bilinir. Bu grubun üyeleri, Osmanlı döneminde hüküm süren Süleyman Han dönemine atıfta bulunarak kendilerini bu döneme ait gelenek ve görenekleri sürdürmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle, Süleymancıların başörtüsünü özel bir şekilde bağlama alışkanlıkları bu dönemle bağlantılı olarak ortaya çıkmış olabilir.