sosyal liberalizm

koy enstituleri acilsin
Ana fikri "Liberalizmin ilkelerini uygulayalım; ama fırsat eşitliği ve sosyal hareketliliği sağlamak için devlet gerekli müdahalelerde de bulunsun" olan merkez ile merkez sol arasında değişebilen bir ideoloji.
siyahkalem
liberalizm'in olduğu yerde sosyal iyiliklerin lafı mı olur! anca "sosyal sadaka" kıvamında azıcık varolabilir, çünküm liberalizm dediğimiz düzenin özü insanın insanı sömüren düzen kapitalizm olduğu içün sosyal herhangi bir "iyi"liğin varolması da düşünülemez. keza, "fırsat eşitliği" de kapitalizm/liberalizmin neredeyse tam zıttıdır diyebiliriz. kodamanlaşmış finans-kapitalizm; kendinden gayrısına yaşama şansı vermez.
sophos
Basedullah bir düşünce.

Bireylerin özgürlükleri için, iki tane en büyük otorite olan bireylerin ve devletlerin uzlaşmalarını ve birbirlerini denetlemelerini ister.

Kısaca; "liberalizm" diye bildiğimiz, klasik liberalizmin içinden her koşuldaki devlet müdahelesi düşmanlığını alıyorsunuz, yerine sosyal devlet anlayışını ekliyorsunuz bütün toksikliği gidiyor.

Zenginlerin vergilerinin silinmesini görmezden gelip, halk yararına yapılan hizmetleri eleştiren liboşlardan bıktın mı? Al sana nur topu gibi sosyal liberalizm.

Sosyal demokrasi ile arasında ufak farklar var. Sosyal demokrasinin biraz daha liberalizme kaymış hali oluyor soslib.

Sosyal demokrasi, sosyalist teorinin kapitalist sistemde uygulanmaya çalışılmasıdır. Karma ekonomiden yanadır.

Sosyal liberalizm, serbest piyasa ekonomisini savunur ama gerektiğinde şirketlerin tekelleşmemesi için devletin müdahele edebileceğini söyler.

İskandinav ülkelerinde sosyal demokrat partiler tarafından uygulanan sistem, sosyal demokrasiden çok sosyal liberalizme yakındır. Bu ülkeler de refah seviyesi en yüksek ülkelerden bazılarıdır.