international chamber of commerce

militarist
milletlerarası ticaret odası. "mto", "icc"
dünyada en fazla temsilcisi olan örgüt. uluslararası ticareti bir düzene sokmak büyütmek, özel girişimi güçlendirmek amacıyla kurulan örgüt. yaşanan problemlerde de hakem görevini üstlenir. merkezi pariste bulunmaktadır.