geert hofstede

sophos
(söylenişi: heert hofsteyde) ibm'de anketler üzerine çalıştıktan sonra kültür boyutları teorisi'ni oluşturmuş hollandalı yahudi asıllı psikolog, sosyolog, sosyal psikolog amcamız. bu sene vefat etmiştir.

oluşturduğu teori genelleme yapsa da hemen hemen doğrudur, ülkelerin kültürlerini kıyaslamaya ve analiz etmeye yarar. kültürleri incelemek için 6 boyut kullanır:

1- güç mesafesi: devletçilik de denebilir. bireylerin siyasi güce olan mesafesidir. çin'de, diğer diktatörlerin olduğu ülkelerde çok yüksektir. patronla bir çalışanın arasındaki mesafe dağlar kadardır. ama abd'de ve batı ülkelerinde fazla değildir. güç mesafesinin az olduğu toplumlar demokratik yönetilmeye daha çok eğilimlidir.
2- bireycilik - toplumculuk
3- erkeksilik - kadınsılık: burda cinsiyet ayrımından çok, rekabetçilik, mantıklı düşünme gibi belli özellikler erkeksilik; yardımlaşma, duygusal düşünme, yaşam kalitesini önemseme gibi özellikler kadınsılık olarak kabul ediliyor.
4- belirsizlikten kaçınma: japonya, rusya, türkiye gibi bir çok gelenekçi toplumda yüksektir. abd, kanada gibi yerlerde düşüktür.
5- uzun vadeli yönelim - kısa vadeli yönelim: insanların uzun vadeli veya kısa vadeli düşünmesidir. uzun vadeli toplumlar biriktirmeye ve geleceği planlamaya, kısa vadeli toplumlar da anı yaşamaya odaklıdır. soğuk yerlerde insanlar kışa yiyecek biriktirip hazırlık yaptığından soğuk ülkelerde uzun vadeli yönelimin yüksek olduğuna dair bir teori vardır ama istisnaları bulunur.
6- hoşgörü - kısıtlılık: hoşgörülü ülkelerde insanlar daha özgürdür. her düşündüğünü söylerler. kısıtlı ülkelerde insanlar bir takım kültürel normlar tarafından kısıtlanır.

bu siteden ülkelerin istatistiklerine bakıp karşılaştırabilirsiniz