anti-semitizm

militarist
Sami ırkı karşıtlığı, günümüzde anti-yahudi/yahudilik olarak kabul görse de, araplarda sami ırkındandır. Bu düşünce 19. Yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıksa da nazilerle birlikte popüler olmuştur günümüzde ise müslüman coğrafyasında popüler bir görüştür.
bu başlıktaki tüm girileri gör