anti-semitizm

militarist
Sami ırkı karşıtlığı, günümüzde anti-yahudi/yahudilik olarak kabul görse de, araplarda sami ırkındandır. Bu düşünce 19. Yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıksa da nazilerle birlikte popüler olmuştur günümüzde ise müslüman coğrafyasında popüler bir görüştür.