akp örgüt yöneticilerinin ölme biçimlerinin tahmini