akantus

sophos
Antik yunan mimarisinde korint tarzı sütunlarda tasvir edilen şekilli şukullu bitkinin ismidir.

"Mimar ve mühendis Vitruvius; MÖ 1. yüzyılda yazıldığı düşünülen "Mimarlık Üzerine On Kitap" adlı eserinin 4. kitabının 1. bölümünde, klasik sütun başlığı tarzlarından "Korint stili"nin doğuş hikayesine yer verir. Korint, antik dönemde Yunanistan'da bir şehir devleti olup, bugün, eskiden bulunduğu yerde yapılmış olan kanalla hatırladığımız antik bir yerleşimdir. Orada yaşamış ve evlenme çağında hastalanıp ölmüş bir genç kızın mezarına, cenazesinden sonra dadısı bir sepet içinde sevdiği şeyleri koyar. Eşyaların zarar görmemesi için sepetin üzerine de düz bir kiremit yerleştirir. Rastlantı eseri, sepetin altında bir akantusun kökleri bulunmaktadır ve ilkbahar geldiğinde filizlenen bitki, ortasında bulunan ağırlık sebebiyle yapraklarını kıvrımlar halinde sepetin kenarlarından çıkartır. Bir başka güzel rastlantı olarak, Atinalılar tarafından "çok yetenekli" lakabıyla anılan heykeltraş ve mimar Kallimakhos, mezarın yanından geçerken bu manzarayı görüp ilham alır ve yeni bir sütun başlığı tasarlar."