confessions

mimarbey

Yazar  · 2 Mayıs 2017 Salı

  1. toplam giri 59
  2. takipçi 5
  3. puan 872

modernizm

mimarbey
Modernizm, 17'inci yüzyıl aydınlanma düşüncesi ile ortaya çıkmış demokrasi ve hümanizm söylemli bir düşünce sistemi olarak kendini gösterir. Modernizm'in doğasında hoşgörülü olmak ve ötekini kendi hâline bırakmak gibi hümanist söylemler yer almamaktadır. Ancak diğer yandan onun doğasında asimile etmek, dışlamak, yok etmek gibi nitelikler de vardır. Buna örnek olarak ise Avrupalı sömürgecilerin sömürülerini haklı çıkarmak için o bölgeyi adam ettiklerini, geliştirdiklerini söylemeleri; bunu da “Beyaz adamın yükümlülüğü” olarak açıklamaları gösterilebilir. Bir başka örnek ise, ABD'yi kuranların Kızılderilileri yok sayarak batıya ilerlemeleridir ki bunu da “Beyaz adamın omzuna yüklenen görev olarak” isimlendirirler.
0 /