türkler

sophos
moğollardan kaçtıktan sonra arap virüsü islamı kapıp kültürünün çoğunu kaybeden sonra başkasının yurduna -anadolu- yerleşip başkalarını yurdundan kovan ve bununla övünen, arap kelimeleriyle (vatan - şehit - hilal) marş yazan, bu da yetmezmiş gibi islamiyet öncesi türk tarihini sahiplenip kendi tekeline alan ve kendine ''türk'' diyen, geninde türk geninden başka genlerin lüks çerez gibi karıştığı komedi ''türk'' milleti.