rousseau

alisahelns
Jean-Jacques Rousseau, Cenevreli filozof ve yazar. Siyasi fikirleri, Fransız Devrimini etkilemiştir. Düşünceleri özellikle, Devrim'den sonra kurulan yeni devletin kalkınmasında, toplumun sosyal yapısında ve eğitim sisteminde etkili olmuştur.

1775'te, bir gazete çıkarttığını yeni öğrendiği Cenevre'deki bir arkadaşına şöyle yazar: “Demek ki siz de, baylar, 'süreli' yazarlar oldunuz. Projenizin bana size olduğu kadar eğlenceli gelmediğini itiraf ediyorum; büyük anıtlar dikmek için yaratılmış adamların malzeme taşımakla, mimarların el işçisi olmakla yetindiklerini görmekten üzüntü duyuyorum. Süreli bir kitap nedir? Değersiz ve faydasız, kalıcı olmayan bir eser, kültürlü kişiler tarafından dikkate değer bulunmayan ve küçümsenen bu kitapla, kadınlara ve aptallara bilgiden yoksun bir gurur vermeye yarar; yazgıları sabah tuvalet masasının üzerinde parladıktan sonra, akşam gardırobun içinde ölmektir.”
2
harflervekibrit
Devrimcilere ilham olmuş filozof, yazar. Rousseau, hakiki dinin kalpten geldiğine ve dini törenlere ihtiyaç duymadığına inanıyordu. Toplum Sözleşmesi adlı kitabının başında "insan özgür doğar, oysa her yerde zincire vurulmuştur." Der. Bu kitapta sorun, insanların devletin yasalarına itaat ederken aynı zamanda birlikte toplumun dışında oldukları kadar özgür yaşamalarının bir yolunu bulmaktı. Toplumun parçası olmanın bedeli kölelikse bu çok yüksek bir bedeldi. Rousseau için hakiki özgürlük, topluluk çıkarının gereğini yapan bir grubun parçası olmaktır. Bir yasaya itaat etmenin toplumun çıkarına olduğunu kavrayamayan kişi, özgür olmaya zorlanmalıdır.
jakoben
hakiki dinin kalpten geldiği fikri özellikle maximilien robespierre'i çok etkilemiş ve fransa halkına hristiyanlığın yerine kendi fikri yaratısı olan erdem dinini aşılamaya kalkışmasına sebep olmuştur. devrimi olumsuz yönde etkilemiş ve hatta robespierre'in giyotine gitme sebeplerinden biri olmuştur diyebiliriz.bu fikir beni de etkiler.çünkü tanrı varsa aydının yanındadır. en az aydın kadar zeki ve vicdanlı olmak zorundadır. ayak takımının kıt aklı ile tanrı bir odaya hapsedilemez.edilirse tanrı kontrolsüz terör'ün sebebi olur,oysa sadece erdemli terör adaleti getirir.

"Barış zamanında halk yönetiminin ana kaynağı erdemse de, devrim sırasında bu hem erdem, hem terördür: Erdem olmadan terör öldürücüdür, terör olmadan erdem güçsüzdür. Terör hızlı, sert, katı bir adaletten başka bir şey değildir.''

Robespierre.

edit; bazen bu topraklara küfür ediyorum. robespierre gibi iki tane insan çıkartabilseymiş, bugün ülkeyi yöneten tipolojiler ve türevlerinin cansız bedenlerini değil toprak, çöplerde bile görüp halkın olumsuz etkilenmemesi için meclise ne gibi fantastik kent temizliği ile alakalı yasalar sunarlarmış merak ediyorum.