polder

jakoben
şiarı ''halkın polisi''olmak olan polislik mesleğinin cumhuriyetçi ahlaka sahip olduğu döneme ait bir dernek.açılımı polis derneği.

yayınladıkları ''Tüm Ulusumuza'' bildirisi;
“Polis halkla organik bir birlik oluşturur. Hizmet etmekte olduğu toplumdan ayrı değil fakat onun bir parçasıdır. Polis; anayasal ve demokratik hakların kullanılmasının önünde bir engel, öğrencilerle küskün, toplantı ve gösterilere gereksiz müdahale eden, yurttaşlara kötü davranan bir örgüt değildir. Bu duruma çevrilmesine hiçbir zaman hiçbir çevrenin gücü yetmeyecektir. Tüm yurttaşlara eşit, yansız, ayırt etmeksizin ve incelikle davranmak polis yönetiminin temel politikası olmalıdır. Şurası unutulmamalıdır ki; halkın polise ve yasalara karşı tutumunun oluşmasında en önemli etmen polisin kendisidir. Kolluk hizmetleriyle ve ülkenin sorunlarıyla ilgili tüm görevlileri, yurttaşları ve kuruluşları güncel konuya eğilmeye ve yandaş olmaya davet ediyoruz”

1978 yılı faşist saldırıların çok yoğun olduğu bir senedir. Toplu öldürmeler, aydın ve önder kişilere dönük suikastlar, kitlelere dönük faşist saldırılar birbirini izler. Pol-Der bu gidişata karşı toplumu uyarmaya çalışır. Bunun üzerine Pol-Der'in yaptığı bir açıklama şöyledir:

“Her gün halka ihanetin yeni bir örneğini veren faşizmin, halkın dostlarını, aydınları, düşünürleri, namuslu insanları, güzeli, düşünenleri hedef almaları rastlantı değildir. Amaç toplum katmanları arasında yılgınlık yaratmaktır. Pol-Der olarak azgınlaşan faşizm karşısında tüm namusluları, halkın dostlarını yüreği insanlar ve insanlık için çarpanları birliğe ve dayanışmaya demokratik yoldan mücadeleye çağırıyoruz”

düzen tarafından karşılarına pol-bir isimli bir örgütlenme çıkartılmıştır.''polis birliği'' halkın polislerine karşı devletin köpekleri pardon, devletin polisleri ilkesini şiar edinmişlerdir. aralarında da takışmalar olmuş, fiziki bir çok saldırıya maruz kalmış, sürülmeler yaşamıştır halkın polisleri.evet bir zamanlar polislik göt delikliği değildi. cumhuriyetin ilkelerine bağlı, halkının top yekün varlığını herşeyin üstünde tutan. halkın devlet için değil, devletin halk için var olduğunun bilincinde adamlardı. zaten sağ sol çatışmalarında da faşist polislerin gazabından solcu gençleri kaçırırlardı.bir mayıs işçi bayramlarında bildiri yayınlarlardı. hey fucking gidi günler hey..kenan evren darbesi ile dağıtılmışlardır.