isa

sophos
Hristiyanlığın kurucusu;

Mö 8-2 arasında bir tarihte doğmuş, Ms 29-36 arasında bir tarihte ölmüştür, kesin bir tarih olmamakla birlikte bu tarihler tartışılmaktadır.

İbranice: Yeşu; Yunanca: Ιησούς (iseous); latince: iseus olan adı “Yehova'nın yardımı” anlamındaki yehoşua (yah: “Yehova” ve hoşia: “yardım”) sözcüğünden gelir.

Mesih (İbranice Maşiah: “meshedilmiş, kutsal yağla kutsanmış”; Yunanca: Hristos; Latince Christus) adı, Israiloğullarının Davut soyundan gelerek yeryüzünde Tanrı'nın egemenliğini kurmasını bekledikleri kurtarıcı kralla özdeşleştirilmesinden kaynaklanır.

Yeni Ahit'teki metinlere göre Yahuda kralı I. Herodes (Büyük) döneminde Beytlehem'de, Davut soyundan gelen Yusuf'un bakire nişanlısı Meryem'in oğlu olarak doğmuş Herodes'in ölümünden (İÖ 4) sonra Celile'deki Nasıra kentine getirilmiş, 30 yaşlarında “Vaftizci” olarak bilinen Yahya tarafından Şeria Irmağı'nda vaftiz edilmiş, Celile dolaylarında mucizeler gerçekleştirerek öğretisini yaymaya başlamış, Kudüs'te Yahudilerin en yetkili kurulu Sanidrin'in suçlu bulması üzerine Romalı Yahuda valisi Pontius Pilatus'un kararıyla çarmıha gerilmiştir.

Kaynak: https://www.msxlabs.org/
nemlendirici kullanan ebu leheb
Yahya ile kuzendir. Yahya, isa mesih'in teyzesinin oğludur.

İncil'in Markos -mark- bölümünün başında etraflıca anlatılır.

“Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak” diyebilmiş zamanlar ötesi ruhani bilgedir kendisi...

bunlar ilginizi çekebilir