ırkçılığın farklı bir boyutu

altayhan
Her insan kendi topluluğuna, ait olduğu kitleye ister istemez bağlıdır. ırkî ya da kültürel bu bağdan dolayı da en liberal yetişmiş insan bile bazı durumlarda -saldırı, hakaret gibi- milli duygularını dışa vurabilir. Bu sosyal bir hayvan olan insanın doğasında vardır. Toplum bilinci yadsınamaz.

ırkçılığa gelince. insanlık tarihi kadar eskiye gider. Sanıldığı gibi modern zamanlarda ortaya çıkmamıştır. Antik mısırlılar yahudilere, romalılar cermen ve kelt kabilelerine, çinliler türk ve moğollara, persler "tur"lara yani türklere, hatta afrika kabileleri diğer kabilelere...

Şunu unutmayın ki en ırkçı ve milli hislere sahip toplumlar ingiliz, yahudi, rus, fransız, alman, çinli, japon toplumlarıdır. Yani gelişmiş ülkeler. Aklınızda bulundurun ve kanmayın, avrupa'nın hümanizmi, avrupalı beyazlar içindir.
2
dal kalkinca sarkan kartal dal kalkinca sarkan kartal
Ağzın bal yesin!
altayhan altayhan
Senin daha çok yisinn;)
bu başlıktaki tüm girileri gör