gamalı haç

the spook
Kimi eski uygarlıkların ve dinlerin, genel olarak güneşin simgesi olarak kullandıkları, çağımızda da Nazizm'in simgesi olan, uçları Yunan abecesinin gama harfi biçiminde kırılmış olan haç şekline benzer işarettir.