burçak tarlası

codex cumanicus
O dönemin anadolusunda işçi sınıfının işverenlere hiciv mahiyetinde yönelttiği eleştirimsi Türkü. Alt metni bellidir, protest bir anlayışla kaleme alınmıştır.