türk medeni kanunu madde 129

wfftbb
aşağıdaki kimseler arasında evlilik yasaktır.

1.üst soy ile alt soy arasında , kardeşler arasında , amca, dayı, hala ve teyze ile yeğenleri arasında.

2.kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile,eşlerin biri ile diğerinin üst soyu veya alt soyu arasında.

3.evlât edinen ile evlâtlığın veya bunlardan biri ile diğerinin alt soyu ve eşi arasında.