teori

the
Bilimsel bir teori, geçerlilik ve güvenilirliği bilimsel yöntemlerle tespit edilmiş olan, iç tutarlılığı bulunan bilgiler ve açıklamalar bütünü olarak tarif edilebilir.
Bilimsel bir teoride, yeni olguların eleştirisine sunularak doğrulanmasına ve uygun bilimsel değişiklikler geçirmesine gerek duyulur. Bu yüzden hiç bir teoriye kesin gözüyle bakılmaz.
Bilimsel teori o olayın nasıl gerçekleştiğini açıklamaya çalışır.
Kanunlar, bir olayı tanımlar. Teoriler, olayı açıklar.
(Kaynak: http://www.nedir.com/teori#ixzz4lJkBCZLg)