temettü

sophos
(ing. dividend) kar payı, borsada şirketlerin elde ettikleri karı hissedarlarına dağıtmasına verilen isim. temettü alabilmek için hisseyi temettüsüz işlem tarihinden önce almanız gerekir.
bu başlıktaki tüm girileri gör