schrödinger denklemi

anancı
bu denklem, kuantum mekaniksel sistemleri incelemek için kullanılan matematiksel bir formülasyondur. Bu denklem, fizikçi Erwin Schrödinger tarafından 1925'te ortaya kondu ve 1926'da yayınlandı . Bu çalışma sayesinde 1933'de Erwin Schrödinger , Nobel Fizik Ödülü'nü aldı. Bu denklem, bir tür diferansiyel denklem şeklini alır. dalga hareketinin matematiksel bir modeli olarak kullanılan dalga denklemi . Newton'un ikinci kanunu ( F = m a ) yolu başlangıç koşullarına bir sayısı bilinmektedir takip edecek bir sistemin bir matematiksel tahmin oluşturmak için kullanılır. Kuantum mekaniğinde, Newton yasasının analoğu, kuantum sistemleri için Schrödinger denklemidir (genellikle atomlar, moleküller ve serbest, bağlı veya lokalize olan atomaltı parçacıklar). Bu denklem bir cebirsel denklem değildir, fakat genel olarak , bir sistem dalga fonksiyonunun zaman içindeki değişimi ("durum fonksiyonu" olarak da adlandırılır) tanımlayan doğrusal bir kısmi diferansiyel denklemdir. Dalga fonksiyonu kavramı, kuantum mekaniğinin varsayımlarının temelini oluşturur . Bu varsayımı kullanarak, Schrödinger denklemi, operatörün zamanın değiştiği ve bu nedenle bir kuantum Hamiltoniyen olan kendiliğinden birleştirilmiş bir operatörün üsteli tarafından üretilmesi gerektiği gerçeğine dayanarak elde edilebilir .
Gelen Kopenhag yorumlanması kuantum mekaniği, dalga işlevi fiziksel sistemlerin çeşitli en eksiksiz bir açıklamadır. Schrödinger denkleminin tamamlanması sadece moleküler , atomik ve atom altı oparçacıklarını değil, aynı zamanda makroskobik sistemleri, belki de tüm evreni açıklayabilir.
Schrödinger denklemi, özel göreliliği kuantum mekaniği ile birleştiren kuantum alan teorisi de dahil olmak üzere tüm kuantum mekaniğinin uygulamaları için temel formüldür . teorisi kuantum yerçekimi gibi, sicim teorisiSchrödinger denklemi ile de çözülebilir.

Schrödinger denklemi, kuantum mekanik sistemleri incelemenin ve öngörülerde bulunmanın tek yolu değildir, çünkü Werner Heisenberg tarafından tanıtılan matris mekaniği ve integral yol formülasyonları gibi diğer kuantum mekanik formülasyonları , Richard Feynman tarafından geliştirilmiştir . Paul Dirac , matris mekaniğini ve Schrödinger denklemini tek bir formülasyonda birleştiriyor.

Dirac bra-ket notasyonunu kullanarak , Schrödinger denkleminin tanımı şöyledir:

{\ displaystyle H (t) \ left | \ psi \ left (t \ right) \ right \ rangle = \ mathrm {i} \ hbar {\ frac {\ kısmi} {\ kısmi t}} \ left | \ psi \ left (t \ right) \ right \ rangle} {\ displaystyle H (t) \ left | \ psi \ left (t \ right) \ right \ rangle = \ mathrm {i} \ hbar {\ frac {\ kısmi} {\ kısmi t}} \ left | \ psi \ left (t \ right) \ right \ rangle}
{\ displaystyle \ mathrm {i}} {\ displaystyle \ mathrm {i}}bir sanal sayı , {\ displaystyle t} {\ displaystyle t}olduğu zaman ∂ / ∂, {\ displaystyle t} {\ displaystyle t}olan kısmi türev arasında {\ displaystyle t} {\ displaystyle t}, ħ Planck'in sabiti 2π ile bölünür, ψ ( {\ displaystyle t} {\ displaystyle t}) bir dalga işlevidir ve H ( {\ displaystyle t} {\ displaystyle t}) bir Hamiltonyalı . (bkz:kuantum mekaniği) çok ilginç bir konu geç bizim anlamamızı kuantum fizikçileri bile anlatırken beyinlerinin yandığını tam olarak akıl erdiremediklerini söylerler. Einsetini yanıltan konu beni seni aşar. youtube da ayhan tarakçı kanalı var ordan izleyebilirsiniz.