milano fermanı

sophos
313 yılında doğu roma imparatoru I. konstantin ve Licinius'un anlaşması sonucu hazırlanmıştır.
Haziran 313'te Licinius Doğu Roma'ya duyurmuştur.
Bu ferman ile Roma'da hristiyanlığa inanmak serbest hale gelmiştir. Hristiyanlara ibadet özgürlüğü, kilise açma hakkı ve birçok hak tanınmıştır.
Sonrasında, hristiyanlık 381 yılında roma'nın resmi dini olmuştur.