kaşa

sophos
(каша) Rus romanlarında ismi geçen, karabuğdaydan ya da pirinçten yapılan lapa. Yörelere göre değişik tarifleri vardır.