kamusal gerçekler ve demokrasi

iron
Gazetecinin araştırıp ortaya çıkarması beklenen gerçeklerdir. yani kamusal alan olarak adlandırılan toplumsal alanda olan biten ve bu alanı ilgilendiren konulardaki gerçeklerdir. Yurttaşlar, böylece demokratik tartışma alanında özgürce bilgilenebilir ve müzakere yoluyla kendilerini yönetmesini istedikleri politikacıları bilinçli bir sorumlulukla seçebilir.

Kamusal gerçekler, siyaset alanınından ekonomik alana, sağlık ve eğitimden, hukukun işleyişi, güvenlik ve insan haklarına, kent ve taşra yaşamı, barınma, ulaşım ve beslenmeye dek pek çok alanı kapsar.

İnsanlar, haberin halk kitleleri için değil, kral ve tüccarlar için ulaşılabilir olduğu eski çağlarda, kamusal enformasyon açısından kendilerini yönetenlere karşı ne kadar çaresiz ve etkisizse, bunun tersine günümüzde gelişkin iletişim teknolojileriyle üretim yapan kitle iletişim araçlarının (medya) izleyicileri olarak, çok daha aktif olarak siyasal sisteme katılabilmektedir. Ancak çelişkin bir şekilde, haberin küreselleştiği günümüzde medyanın üretim ve dağıtım kanalları, büyük sermaye gruplarının kurduğu hegemonya nedeniyle yöneten-yönetilen ilişkisini iktidar ve güç sahiplerinin lehine çevirmektedir.
1