ibn-i heysem

sophos
965 - 1040 yılları arasında yaşamış arap fizik, matematik ve astronomi bilgini.

görüntünün ışığın karanlık bir yere küçük bir yerden nüfuz etmesiyle oluştuğunu bulmuştur.

Işığın kırılımını,gözün yapısını ve görme olayını açıklamıştır.

optik biliminin kurucusu sayılır; ısığın diğer cisimlerden yansıdığını ve cisimlerden çarparak gelen ışık gözümüze ulaşarak görme olayı meydana geldiğini, Karanlıkta göremediğimizi, çünkü önce ortamda bir ışık olması gerektiğini belirtmiştir.

keşfettikleri, teleskop, kamera gibi bir çok buluşun ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır.