hi ro

sophos
(☧) xp başlığında yazmıştım,
Mesih'in (χρήστος) ilk iki harfi olan hristogramdır. Yunanca bu harfler tek başına hi (χ) ve ro (ρ) olarak okunduğundan bu ismi almıştır.

Roma imparatoru konstantinos (konstantin), 312'de sayıca kendisininkinden çok üstün bir orduya sahip batılı rakibi maxentius'u milvius köprüsü'nde yenerek roma'yı ele geçirmiştir. Savaştan bir gece önceki gördükleri onu çok etkilemiştir. Putlara dua ederken, göklerde güneşin üstünde "BUNUNLA FETHET" yazan bir çarmıh görür. Hemen ardından, uykusunda, Mesih, sembolüyle kendisine görünür. Düşmanıyla girdiği savaşta, HAÇ'ını, kendisine koruyucu olarak kullanmasını söyler. Ve Konstantin, ilk olarak, askerlerinin kalkanı üzerine hi ro işaretini kazıtır. 312 yılından itibaren, Konstantin HAÇ'ı, zaferinin, yaratıcısı olarak görür ve artık vaftizli, imanı tam bir Hristiyandır. Belirgin bir şekilde, Hristiyanlığa yönelmiştir. Bu işaret hristiyan ordularının amblemi haline gelmiştir.