entelektüellik

liberalist
Kesinlikle ama kesinlikle kitaplardan data biriktirip bunları millete pazarlamak değildir. Olaylar arasında rasyonel neden - sonuç ilişkileri kurup realiteyi olabildiğince yakınsamaktır. Bir nevi zihinsel bir işletim sistemi diyebiliriz ve açıkçası ben bunun sonradan kazanılabilecek bir beceri yahut yetenek olduğunu düşünmüyorum.
2