elin sikiyle gerdeğe girmek

zehir
Başkasına Ait Bir Mal, Mülk, Eşya veya Para İle Kendine Ait Önemli Bir İş veya Eylem Yapma Eylemini Anlatmak veya Tasvir Etmek İçin Kullanılan Deyimdir