elin sikiyle gerdeğe girmek

zehir
Başkasına Ait Bir Mal, Mülk, Eşya veya Para İle Kendine Ait Önemli Bir İş veya Eylem Yapma Eylemini Anlatmak veya Tasvir Etmek İçin Kullanılan Deyimdir

bunlar ilginizi çekebilir