ekliptik

sophos
(kökeni, fransızca: écliptique)
Dünya'nın yörüngesinden elips şeklinde geçtiği varsayılan düzleme verilen ad.
Dünya (Kuzey Kutbu'nun üzerinden bakıldığında) saatin tersi yönünde güneş'in çevresinde eliptik bir yörüngeyle dönmektedir, bu Yörünge düzlemine, ekliptik (tutulma) düzlemi denir.