dördüncü evre harp düzeni

Makinelitüfek
nükleer güç ve ağır silahların başat unsur olmaya başladığı dönemin alternatif harp yöntemidir. savaş kuramcılarının günümüzde mevcut olan ve işlerliğini koruyan savaş düzenine verdiği isimdir.

20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ortaya çıkmaya başlamıştır. ağır silahların, nizami orduların, nükleer gücün caydırıcı olmaya başladığı ve statükosunun oturduğu dönemimizde bunlara karşılık asimetrik harp alternatifi oluşturulmuştur.

bu tür savaşta temel ilke, güçlü ve düzenli ordulara karşılık zayıf tarafın psikolojik unsurları, savaşı zamana yayma yöntemini, sürekli hareket halinde olmayı ve baskının avantajını kullanarak galip gelmeye çalışmasıdır. gerilla taktiğinin uygulandığı harp tipidir.

bu yöntemle çatışan birlikler için konvansiyonel silahlar devrededir. özellikle küba ve çin devrimlerinde önemli örneklerini bulabilirsiniz.