bilimsel sosyalizm

the spook
"Bilimsel sosyalizm" deyimini, "Ütopyacı sosyalizm" deyiminden ayırmak amacı ile Karl Marx'ın ortaya koyduğu sosyalist ideolojiye verilen addır. Bu düşünceye "bilimsel" denilmesinin nedeni, bilimsel bir yönteme, deney ve gözleme dayanması, evrensel olmasıdır.
6