beynelmilel

pencere
sözlük anlamı itibarıyla ''uluslar arası'' manasına gelen sözcüktür.
sırrı süreyya önder'in sinemadaki ilk uzun metraj yapımıdır. kanaatimce acılara direnmenin en iyi yolu acıyı ironileştirebilmektir çoğu zaman. sırrı süreyya önder bunu sinemada içimizden muhteşem bir hikayeyle anlatmıştır.

bir de,

maphus yata yata biter...
gün gelir hiç hakketmediği, üzerine hiç de yakışmayan bu deli gömleğinden kurtulacaktır ülkemiz.