aristoteles'in eğitim evreleri

lux
Aristo'nun dört döneme ayırdığı evrelerdir.
1) 0-7 yaş arası okul öncesi dönem
2) 8 yaşından ergenliğe kadar süren temel eğitim
3)Ergenlik çağından 21 yaşının sonuna kadar olan gençlik dönemi
4) Kamu görevlerine hazırlıkla geçen yüksek eğitim.


Aristo, 1.evreyi kadınların hamilelik dönemlerinden itibaren ele alır. Erkekler evlenme yaşının 37, kadınların 18 olduğunu söyler.
Engelli çocukların ölüme terk edilmesi gerektiğini savunur.
Bebeklerin sütle beslenmelerini ve soğuğa alıştırılmaları gerektiğini savunur.
Öğrenmenin görerek olacağını söyler.

Eğitimin ikinci evresinde ise Aristo, jimnastik ve beden eğitiminin önemi üzerinde durur. Beden eğitiminin ruh eğitiminden önce geldiğini söyler.
Eğitimin beden eğitimi, okuma-yazma, müzik ve resim üzerine olması gerektiği kanaatindedir.
Resmin, imalat sanatının ürünleriyle ilgili zevk gücünü arttıracağını savunur.
Beden eğitiminin amacı çocukları cesur yetiştirmektir. Müziği ise ruha kazandırdığı güzel huy nedeniyle önerir.


Eğitimin 3.evresinde öğrencilere dilbilgisi, retorik, diyalektik, aritmetik, geometri, astronomi ve biyoloji öğretir. Burada amaç kişinin her konuda sağlam hükümler vermesini sağlayacak şekilde gelişmesidir.