allah nerede sorunsalı

jakoben
dini çürütecek tek sorudur ve dini argümanların seyri ise bu sorunun sorulmaması üzerine inşa edilmiştir.bu soruyu sormadan tanrının varlığı ya da yokluğu üzerine oyalamaca tasavvufi tartışmalar yapılır ancak. bu zavallılara hükmedenler halk arasındaki ilerici kitleleri de bastırabilmek adına tarih boyunca tanrı fikrini felsefi bir soru olarak pazarlamışlardır. yaratıcı fikrinin felsefi hiç bir yanı yoktur.yaratıcı fikri de iç huzur falan vermez.bilinmeyeni bilmemeyi meşru kılar ve över.bu bakış açısı ise cehalete sebep olur. (bkz:günümüz)
dolayısıyla sorulacak en doğru soru tanrı nerede? sorusudur.
cevap bellidir.hiç bir yerde değildir.hiç bir yerde olmayana yok demeyi bile engelleyen kelime oyunları bütünü için (bkz:din)