confessions

devrimcimolla

Yazar  · 4 Eylül 2016 Pazar

  1. toplam giri 33
  2. takipçi 0
  3. puan 514

hikmet kıvılcımlı

devrimcimolla
@3 aynı düşüncedeyiz canım yoldaşım! ayrıca @1 kemalist solculuğu diye birşey yok tam anlamıyla bir marxist-leninist bir teorik önderdir kıvılcımlı başka kalıba gerek yok. mustafa kemalci olmasının nedeni diyalektiğin bize öğrettiği gibi tarihi açıdan sentezleyip mustafa kemali benimsemesi ve savunmasıdır bu onun kemalist solculugunu değil diyalektik bir sorgulama biçimiyle alakalıdır kardeşim.

tatlı su solcuları

devrimcimolla
@4 mustafa kemali diyalektiğin bize öğrettiği gibi tarihi açıdan sentezlemek gerek kardeşim, mustafa kemal sosyalist falan değildi burjuva devrimi gerçekleştirmiştir son zamanlarında çankayaya kilitli bir şekilde etrafındakiler tarafından yönetilmiştir, bir burjuva devrimcisidir. Fakat bu onun anti emperyalist ev devrimci bir önder olduğu gerçeğini değiştirmez, önemli olan sentezlemek doğru zamanda doğru şeyleri örnek alıp benimsemektir. Tıpkı denizler mahirlerde olduğu gibi..
0 /